ÅRSMØDE 2020

I henhold til Farum Fjernvarmes vedtægter §4.3 har Farum Fjernvarme indkaldt til årsmøde:

mandag den 2. november,

kl. 17:30

Kollekolle Konferencehotel.

TILMELDING

Andelshavere, der ønsker adgang til årsmødet, kan tilmelde sig elektronisk via
dette link - TILMELDING

Andelshavere, der ikke har mulighed for at tilmelde sig elektronisk,
kan kontakte Farum Fjernvarme telefonisk med oplysning om forbrugernummer.

Adgangskort til årsmødet vil herefter blive tilsendt.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

COVID-19

Grundet COVID-19 vil der kun blive serveret vand på mødet.

I følgende gældende regler skal der bæres mundbind og mødedeltagerne vil blive placeret i to lokaler – repræsentantskaberne samt bestyrelsen samlet i ét og tilmeldte andelshavere i et andet. Der vil blive video- og lydtransmitteret mellem de to lokaler.

Årsrapporten 2019 kan downloades her eller kan afhentes i trykt version på
værket.

FORSLAG TIL BEHANDLING

Følgende tre forslag skal behandles på årsmødet.

  • Forbrugerforslag 1
  • Forbrugerforslag 2
  • Bestyrelsesforslag