ÅRSMØDE 2021

Farum Fjernvarme afholder årsmøde

Torsdag den 24. juni
Kl
. 17:30 - 20:00

Årsmødet afholdes på

Kollekolle Konferencehotel,
Frederiksborgvej 105,
3500 Værløse


ADGANG 

Der er kun adgang for andelshavere med gyldigt adgangskort.

For at få adgang til Kollekolle skal alle kunne fremvise både ID og Corona-pas ved ankomst. Der skal kun fremvises ID såfremt Coronapasset er et print eller uden vandmærke.

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger.
Tilmeldingsfristen var den 14. juni 2021.
Adgangskort til årsmødet vil blive tilsendt. 

Yderligere information om tilmelding er udsendt via Furesø Avis og Allerød Nyt, samt via sms, og dette i henhold til §4.3 i Farum Fjernvarmes vedtægter.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

 

COVID-19

For at få adgang til Kollekolle skal alle kunne fremvise både ID og Corona-pas ved ankomst.

Du skal dokumentere:
- Du er færdigvaccineret
- Du har haft corona og er immun i 14-180 dage efter positiv test
- Du er testet negativ inden for de seneste 72 timer

Grundet COVID-19 vil der kun blive serveret isvand på selve mødet.

Der vil blive serveret en sandwich samt et glas vin, øl eller vand i slutningen af mødet.


ÅRSRAPPORT

Årsrapporten 2020 kan downloades her >>Årsrapport 2020<< eller den kan afhentes i trykt version hos Farum Fjernvarme.


FORSLAG TIL BEHANDLING

Forslag til behandling på årsmødet skal jvf. § 4.11 i vedtægterne være bestyrelsen i hænde mindst 10 dage før årsmødet skal afholdes.

Deadline var mandag den 14. juni 2021, fristen er således overskredet, og der kan ikke længere indsendes forslag behandling.

 

REV. 16. juni 2021 / Red.

FORSLAG TIL BEHANDLING

Følgende forslag skal behandles på årsmødet:

  • Årsmøde 2021 Indstilling fra bestyrelsen den 20 maj 2021
  • Opdateres løbende t.o.m 14 juni 2021