ÅRSMØDE 2021

Farum Fjernvarme afholder årsmøde

Torsdag den 24. juni
Kl
. 17:30 - 20:00

Årsmødet afholdes på

Kollekolle Konferencehotel,
Frederiksborgvej 105,
3500 Værløse

ADGANG 

Der er kun adgang for andelshavere med gyldigt adgangskort.

HUSK - benyt mundbind fra du går ind på Kollekolle og i al den tid du står / går.

TILMELDING

Andelshavere, som ønsker adgang til årsmødet, kan tilmelde sig elektronisk via hjemmesiden.

Yderligere information om tilmelding udsendes via Furesø Nyt samt sms og dette i henhold til
§4.3 i Farum Fjernvarmes vedtægter.

Andelshavere, som ikke har mulighed for at tilmelde sig elektronisk, kan kontakte Farum Fjernvarme telefonisk på 4495 0888 - tryk 3, med oplysning om forbrugernummer - dog først når der er åbent for tilmelding.

Adgangskort til årsmødet vil herefter blive tilsendt.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

COVID-19

Grundet COVID-19 vil der kun blive serveret vand på mødet.

I følgende gældende regler skal der bæres mundbind og mødedeltagerne vil blive placeret i to lokaler – repræsentantskaberne samt bestyrelsen samlet i ét og tilmeldte andelshavere i et andet. Der vil blive video- og lydtransmitteret mellem de to lokaler.

Årsrapporten 2020 kan downloades her >>Årsrapport 2020<< eller den kan afhentes i trykt version hos Farum Fjernvarme.

FORSLAG TIL BEHANDLING

Forslag til behandling på årsmødet skal jvf. § 4.11 i vedtægterne være bestyrelsen i hænde mindst 10 dage før årsmødet skal afholdes.

Deadline for indsendelse er  mandag den 14. juni 2021.

 

REV. 26. april 2021 / JME