ÅRSMØDE 2022

Farum Fjernvarme afholder årsmøde

onsdag den 27. april
Kl
. 17:30 - 22:00

- grundet de mange indkomne forslag, som skal behandles på årsmødet,
har vi set os nødsaget til at forlænge årsmødet.

Årsmødet afholdes på

Kollekolle Konferencehotel,
Frederiksborgvej 105,
3500 Værløse

ADGANG 

Der er kun adgang for andelshavere med gyldigt adgangskort.

TILMELDING - ikke længere muligt

Der udsendes varsle om årsmødet vi via Furesø Avis og Allerød Nyt samt via sms - og dette i henhold til §4.3 i Farum Fjernvarmes vedtægter.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

ÅRSRAPPORT

Årsrapporten 2021 ligger tilgængeligt under fanen 'Økonomi / Årsregnskaber / 2021.

Den kan ligeledes downloades >>HER<<


FORSLAG TIL BEHANDLING

Forslag til behandling på årsmødet skal, jf. § 4.11 i vedtægterne, være bestyrelsen i
hænde mindst 10 dage før årsmødet afholdes.

Deadline for indkomne forslag - søndag den 17. april 2022. 

Forslagene vil være at finde på hjemmesiden - fredag den 22. april 2022

Rev. 22. april 2022 / JME

.

Forslag 1 - Vedtægtsændringer
Forslagsstiller: Farum Fjernvarmes bestyrelse

.

Forslag 2 
Forslagsstiller: Jens Kirk Vium

.

Forslag 3 
Forslagsstiller: Kent Østergaard

.

Forslag 4 
Forslagsstiller: Kent Østergaard

Forslag 5 
Forslagsstiller: Allan Tind

Forslag 6 
Forslagsstiller: Allan Tind

.

Forslag 7 
Forslagsstiller: Allan Tind

.

Forslag 8
Forslagsstiller: Allan Tind

.

Forslag 9
Forslagsstiller: Allan Tind

.

Forslag 10
Forslagsstiller: Allan Tind

.

Forslag 11
Forslagsstiller: Jens Mortensen

.

Forslag 12
Forslagsstiller: Jens Mortensen

.

Forslag 13
Forslagsstiller: Jens Mortensen

.

Forslag 14
Forslagsstiller: Ejerforeningen Garnisonsparken

.