Derfor stiger prisen

I år er efterspørgslen på samtlige energikilder stigende – og det er årsagen til de usædvanlige prisstigninger.

Derfor stiger prisen på netop din type varme:

Gas
På verdensplan har industrien øget sin efterspørgsel på gas efter corona-nedlukningerne, og i både Europa og Asien har det været en kold vinter, hvilket også har betydet større efterspørgsel på gas til opvarmning. Desuden begyndte genopfyldningen af de europæiske gaslagre senere i år end normalt.

El
Norge og Sverige har manglet regn til vandkraftværkerne, og Danmark – og resten af Nordeuropa – har haft en vindfattig sommer. Vindenergien har derfor ikke kunnet udligne den manglende produktion af vand-kraftenergi.

Kul 
De stigende energipriser har nogle steder i verden – bl.a. i Kina – ført til begrænsninger i fabrikkernes produktion. De høje energipriser betyder, at det nu igen er attraktivt at fyre op i gamle kulværker – og det har presset priserne på kul i vejret over hele kloden.

Kvoter 
I 2021 er prisen på CO2-kvoter fordoblet fra ca. 200 kr. til ca. 400 kr. Når kvotepriserne stiger, bliver energi fra fossile værker, der f.eks. fyrer med kul, dyrere. Samtidig bliver den grønne energi fra f.eks. vindmøller og solceller mere konkurrencedygtig.

Uddrag fra Energistyrelsens hjemmeside: Stigende energipriser | Energistyrelsen (sparenergi.dk)

.

Voldsomme prisstigninger på el, naturgas og olie får
din regning til at stige

ARTIKEL SKREVET AF VIDENSCENTRET BOLIUS

En tør og vindstille sommer og mangel på naturgas får lige nu el- og naturgaspriserne til at eksplodere. Oliepriserne er steget med 25 procent, og fjernvarmepriserne kan også stige. Det kan betyde en månedlig prisstigning på 1.000 kr. for en gennemsnitsfamilie.

LÆS HELE ARTIKLEN 

.

Hvor meget større bliver min el- og varmeregning?

ARTIKEL SKREVET AF DANSK ENERGI

Dansk Energi har regnet på priserne for oktober-december, hvor gennemsnitsprisen forventes at være 73 øre/kWh, når vi kigger på de faktiske og forwardpriser.

I 2020 var prisen i gennemsnit 21 øre/kWh. Det er stigning på 250 procent. Men fordi elregningen består af en lang række elementer (afgifter, tariffer, abonnement mv.) er stigningen i elregningen ”kun” 28% procent i en husstand med 4.000 kWh/år. For en enlig person med et forbrug på cirka 1.500 kWh/året vil stigningen være på næsten 24,5 procent (265 kr.). I en stor husstand med to voksne og to større børn viser vores regne eksempel en stigning på 1050 kr. - det er cirka 29 procent. 

LÆS HELE ARTIKLEN HER