Farum Fjernvarme og Indefrysningsordningen

Indefrysningsordning fra den 1. januar 2023

Folketinget har sidst i september vedtaget en ny lov om, at fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Indefrysningsperioden er fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023. Afviklingen af indefrysningen skal senest påbegyndes 12 måneder efter udløbet af indefrysningsperioden.

Hvilken varmepris er indbefattet?
Indefrysningsordningen omfatter de fjernvarmeselskaber, der tilbyder en varmepris, der overstiger 1,44 kr. pr. kWh, når fjernvarmeselskabets samlede varmepris for et standardhus (130m2) overstiger 26.000 kr. i henhold til fjernvarmeselskabets seneste prisanmeldelse (priserne er inklusive afgifter, tariffer og moms).

Hvilket beløb kan man få indefrosset?
Ordningen er rettet til de forbrugere og virksomheder, der afregner direkte med fjernvarmeselskabet. Både private husstande og virksomheder kan få indefrosset den del af fjernvarmeregningen, der overstiger 1,44 kroner per kWh (inklusive afgifter, tariffer og moms), når fjernvarmeselskabets samlede pris for et standardhus (130m2) overstiger 26.000 kr. i henhold til fjernvarmeselskabets seneste prisanmeldelse.

Virksomheder kan dog maksimalt indefryse et beløb svarende til 3,75 mio. kr. Der gælder ligeledes en særlig ordning for energiintensive virksomheder. Læs mere herom i >>virksomhedsguiden<< (se også henvisninger til link nederst på siden).

Indefrysningsordningens tidslinje

  • 1.1.2023 - 31.12.2023 - Man kan søge om henstand.
  • 1.1.2024 - 31.12.2024 - Henstanden er afdragsfri.
  • 1.1.2025 - 31.12.2028 - Henstanden, (inkl. omkostninger og renter), afdrages.

Er Farum Fjernvarme med i ordningen?
Farum Fjernvarme er omfattet af ordningen.

Hvornår kan jeg søge?

  • 1.1.2023 - 31.12.2023 - Man kan søge om henstand.
  • Afregner man direkte med Farum Fjernvarme og ønsker man at gøre brug af ordningen, skal man have en regning, som man kan søge ud fra. Regningen skal være udstedt i 2023 og ikke være betalt.

Hvordan søger jeg Indefrysningsordningen hos Farum Fjernvarme?

FFV - 1. februar 2023