Indefrysningsordning

Indefrysningsordning fra den 1. januar 2023

Indefrysningsperioden, hvor man kan søge om henstand, er fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023. Afviklingen af indefrysningen skal senest påbegyndes 12 måneder efter udløbet af indefrysningsperioden.

Indefrysningsordningens tidslinje

 • 1.1.2023 - 31.12.2023 - Man kan søge om henstand.
 • 1.1.2024 - 31.12.2024 - Henstanden er afdragsfri.
 • 1.1.2025 - 31.12.2028 - Henstanden, (inkl. renter og gebyrer), afdrages.

Indefrysningsordningen giver dig mulighed for at få henstand (indefryse) en del af varmeregningen for din husstand eller din virksomhed.

Her på siden finder du information for husstande og virksomheder om:

 • Tjekliste - forbered tilmelding
 • Hvilket beløb der kan indefryses
 • Information om Indefrysningsordningen - beløb og afregning
 • Gebyrer, omkostninger og indfrielse af gæld/henstand
 • Til-/afmeld 

For seneste nyt - kan du også se vores >>nyheder<< (søg på "indefrysning").

Tjekliste 

Det er godt at være velforberedt, inden du går i gang med at søge. Så sikrer du, at du har det hele klar til processen. 

Først og fremmest, er det en god idé med følgende:

 • Sæt dig/jer ind i ordningen
  - læs om informationer, omkostninger og regler.
 • Find den ubetalte regning, der er udstedt i 2023 frem.
  Den skal dokumenterer ret til henstand. Bemærk: Det vil være den seneste regning, der er udstedt i 2023, der skal bruges, og som overstiger loftet. - Husk at hvis du benytter betalingsservice, skal du afvise den konkrete betaling i banken. (Obs ikke hele aftalen, kun den konkrete betaling).
 • Undgå unødige tillægsgebyrer
  Tilmeld dig inden d. 15 i måneden, så vi er klar over at du ønsker indefrysning.
  Bemærk: Regningen må ikke være betalt, når du søger.

Man kan læse mere om indefrysningsloftet >>her<< samt se mere om ordningen nedenfor i de respektive rubrikker.

TJEKLISTE - FORBERED TILMELDING
Tilmelding - gør klar

Du kan med fordel forberede dig ved at have følgende klar:

 • MitId / NemID
 • Dit kundenummer
 • Leveringsadresse
 • Fulde navn, på den som søger
  HUSK: Det er den person som regningen sendes til, der skal søge.
 • Kontaktoplysninger: Telefonnummer og e-mailadresse.
 • Den ubetalte regning, du søger henstand til. - Husk at hvis du benytter betalingsservice, skal du afvise den konkrete betaling i banken.
 • Gå til vores hjemmeside nederst på siden og tilmeld dig. Der vil du kunne søge digitalt. Er du fritaget, vil du skulle søge personligt. Det kræver en forudgående aftale for fremmøde. Se under "Beløb og afregning" for yderligere oplysninger. 

Beløb der kan indefryses

Ordningen er rettet til de forbruger og virksomheder, der afregner direkte med fjernvarmeselskabet. Både private husstande og virksomheder kan få indefrosset den del af fjernvarmeregningen, der overstiger 1,44 kroner per kWh (inklusive afgifter, tariffer og moms), når fjernvarmeselskabets samlede pris for et standardhus (130m2) overstiger 26.000 kr. i henhold til fjernvarmeselskabets seneste prisanmeldelse.

Virksomheder kan dog maksimalt indefryse et beløb svarende til 3,75 mio. kr. Der gælder ligeledes en særlig ordning for energiintensive virksomheder. Læs mere herom i >>virksomhedsguiden<<.

Indefrysning for forbrugere

Afregner du direkte med Farum Fjernvarme - se mere her om hvordan du forholder dig.

BELØB OG AFREGNING
Jeg afregner direkte med Farum Fjernvarme - kan jeg søge?

Hvis du afregner direkte med Farum Fjernvarme kan du tilmelde dig Indefrysningsordningen og søge om henstand, når du har modtaget din første varmeregning i 2023.
 
Du kan se flere informationer her på siden og i de respektive rubrikker i forhold til  hvad og hvordan du skal gøre.

Bemærk at du først kan tilmelde dig, når der udstedes en regning. 

Jeg afregner via min udlejer - kan jeg søge?

Hvis du afregner via en udlejer/ et boligselskab, kan du ikke søge om henstand. Det er kun din udlejer/dit boligselskab der kan søge.

Virksomheden er energiintensiv, hvad gør vi?

Der er særlige regler for energiintensive virksomheder.
Læs om reglerne >>her<<.

Virksomhedslån og anmodning om indefrysning?

Indfrysning:
Virksomheden kan anmode om indefrysning/henstand op til 3.750 tkr pr. virksomhed


Likviditetslån – ingen indefrysning:
Har virksomheden anmodet om lån i henhold til lov om likviditetslån for høje energiregninger, kan man ikke søge indefrysning hos fjernvarmeselskabet.
For energiintensive virksomheder – læs >>her<<.

Virksomhedens ansvar
Det er virksomhedens eget ansvar at meddele fjernvarmeselskabet om ovenstående. En ansøgning anses for at stå til troende, og fjernvarmeselskabet kan ikke drages til ansvar for .

 

 

Hvilket beløb kan jeg indfryse?

Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af din varmeregning i indefrysningsperioden blive udskudt. Den del du kan få udskudt /henstand på er beløbet, der overstiger loftet.

Loft

 • Private husstande og virksomheder kan få indefrosset den del af fjernvarmeregningen, der overstiger 1,44 kroner per kWh (inklusive afgifter, tariffer og moms), når fjernvarmeselskabets samlede pris for et standardhus (130m2) overstiger 26.000 kr. i henhold til fjernvarmeselskabets seneste prisanmeldelse.
 • Virksomheder kan dog maksimalt indefryse et beløb svarende til 3,75 mio. kr. Der gælder ligeledes en særlig ordning for energiintensive virksomheder. Læs mere herom i >>virksomhedsguiden<<.
Hvilken regning kan jeg indefryse?

Indefrysningsperioden løber fra 1. januar til den 31. december 2023.

 • Indefrysningsordningen kan anvendes for så vidt angår ubetalte regninger udstedt i 2023.
 • Det er således ubetalte regninger fra Farum Fjernvarme, i Indefrysningsperioden, (1. januar 2023 til 31. december 2023), man kan få indefrosset.
 • Bemærk, at du for at undgå yderligere renter og gebyrer ved for sen betaling, skal søge om indefrysning inden regningens forfaldsdato.
Jeg betaler via betalingsservice – hvordan stopper jeg betaling?
 • Hvis du betaler din regning via Betalingsservice, og ønsker at søge henstand inden betalingsfristen, skal du afvise betalingen for din aconto-rate.
 • Vigtigt: Det er ikke selve aftalen, du skal afmelde, men kun den enkelte opkrævning, der skal afvises.
Hvilken afregningspris kan indefryses?

Afregningsprisen på fjernvarme er summen af alle de løbende omkostninger forbundet med leverance af opvarmet vand. Det betyder, at gebyrer, moms mm. også indgår i indefrysningen.

Engangsudgifter, fx til tilslutningsbidrag for nye fjernvarmeforbrugere, er ikke omfattet.

Er der gebyrer med i det beløb jeg kan indefryse?

Omkostninger til administration af Indefrysningsordningen, skal være kostneutrale for Farum Fjernvarme. 

Der er således gebyrer i forbindelse indefrysningsordningen. 

Se mere under "Gebyrer, omkostninger og indfrielse af gæld/henstand".

Er der renter på min henstand/gæld?

Henstanden tilskrives renter. Forrentningen er fastsat, da ordningen blev vedtaget af Folketinget. Der påløber renter fra tidspunktet for første indefrysning.

 • Rentesatsen er på 2% pr. år af det samlede indefrosne beløb for private husstande.
 • Rentesatsen er på 4,4% pr. år af det indefrosne beløb for virksomheder. 
Hvad er loftet for indefrysning, som jeg kan få henstand på?

Den del af fakturaen, der overstiger prisloftet, kan indefryses:
Prisloftet er som følger:

 • 1,44kr. pr. kWh – dette er inklusive afgifter, tariffer og moms.
  • Gebyr for oprettelse og administration i 2023 kan også
  indefryses
  • Husstandens / virksomhedens regning/aconto der indeholder alle de løbende omkostninger, inkl. unitleje og særlige områdetillæg.
Hvilken periode kan jeg få henstand for (indefryse)?

Man kan opnå henstand for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Hvornår skal jeg senest søge?

Indefrysningsperioden løber fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.
Herefter lukkes ordningen.

 • Der skal søges inden regningen betales for den pågældende rate.
Kan jeg fortryde og afmelde ordningen?
 • Hvis du fortryder og vil afmelde:
  Du kan løbende vælge at afmelde dig indefrysningsordningen.
 • Du skal anmode Farum Fjernvarme om at blive afmeldt, hvorefter vi stopper med at lave indefrysning på dine fremtidige regninger.
 • Man skal senest påbegynde afviklingen af indefrysningen 12 måneder efter udløbet af indefrysningsperioden. Man kan vælge om man vil afdrage gælden over 4 år, når afdragsperioden begynder i 2025. (2024 er afdragsfrit), eller om det den skal afvikles på en gang. 
 • Ønsker man en rateafvikling påbegyndt før 1. januar 2025, ser Farum Fjernvarme pt. på muligheden for dette.

Bemærk

 • Du kan dog altid anmode på ny om at blive en del af ordningen, så længe det sker i perioden mellem 1.1.2023 - 31.12.2023.
 • Du skal være opmærksom på, at det kan koste dig et nyt gebyr både ved tilmelding og framelding til indefrysningsordningen.

Specielt for virksomheder

 • Afmeldelse af virksomheder der overskrider beløbsgrænserne:
  En virksomhed skal straks afmelde indefrysningsordningen, hvis virksomheden overskrider grænsen for hvor stort et beløb, der må indefryses. Beløbsgrænsen afregnes på koncernniveau.
 • Virksomheden skal samtidig med afmeldingen angive det samlede beløb over beløbsgrænsen med henblik på tilbagebetaling og angive om tilbagebetalingen vil ske til en eller flere energivirksomheder.

 

Hvordan afdrager man gælden?

Henstanden,(inkl. renter og gebyrer), afdrages i perioden 1.1.2025 - 31.12.2028

 • Vælger man at afdrage over en 4-årig periode, vil afdragene falde mellem  1. januar 2025 og 31. december 2028.
 • Afdrag på indefrysningen og påbeløbne renter sker i lige store månedlige eller kvartalsvise ydelser.
 • Man kan også vælge at straksindfri gælden. 
Jeg har ikke et CPR- nummer / CVR-nummer - men vil gerne søge?

CPR-nummer
Hvis ikke du har et CPR-nummer, kan du kontakte Farum Fjernvarme, for at lave aftale om personligt fremmøde.
Kontakt os >>her<<.

 • For privatpersoner gælder, at hvis du ønsker at blive tilmeldt ordningen, skal du oplyse et andet identifikationsnummer end et CPR-nummer. (Fx pasnummer, kørekort-nummer, TIN-nummer (internationalt skattenummer), Social-Security-nummer, CRS-nummer (udenlandsk skatteidentifikation).
 • Bevis på at du tilhører leveringsadressen, som den berettigede ansøger. HUSK: Det er den person som regningen sendes til, der skal søge.
 • Kundenummer.
 • Kontaktoplysninger: Telefonnummer og e-mailadresse.
 • Den ubetalte regning, du søger henstand til.

Bemærk at aftale om fremmøde først kan indgås ultimo januar /primo februar 2023, når tilmelding er aktiveret.

CVR-nummer
Hvis virksomheden ikke har et CVR-nummer, skal virksomheden oplyse et identifikationsnummer. Identifikationsnummer kan være udenlandsk virksomhedsnummer eller EAN-nummer/GLN nummer.

 • Bevis på at du tilhører leveringsadressen, som den berettigede ansøger. HUSK: Det er den person som regningen sendes til, der skal søge.
 • Kundenummer.
 • Kontaktoplysninger: Telefonnummer og e-mailadresse.
 • Den ubetalte regning, du søger henstand til.

Bemærk at aftale om fremmøde først kan indgås ultimo januar /primo februar 2023, når tilmelding er aktiveret.

Jeg er digitalt fritaget, hvordan gør jeg?

Hvis du er digitalt fritaget, kan du rette henvendelse til Farum Fjernvarme for en aftale om personligt fremmøde.

Kontakt os >>her<< for en aftale. Aftalen skal være skriftlig og bekræftet før fremmøde.

Ved fremmøde skal du udfylde en fysisk kontrakt. Du skal medbringe  følgende dokumentation:

 • Kørekort/Pas
 • Sygesikring
 • Kundenummer
 • Leveringsadresse
 • Fulde navn, på den som søger
  HUSK: Det er den person som regningen sendes til, der skal søge
 • Kontaktoplysninger: Telefonnummer og e-mailadresse.
 • Den ubetalte regning, du søger henstand til.
Kan en tredjepart søge på mine vegne?

Mod fremvisning af en fuldmagt kan man søge som Tredjepart. Dette kræver fysisk fremmøde.

Man kan kontakte Farum Fjernvarme, for at lave aftale om personligt fremmøde.
Kontakt os >>her<<.

 • For privatpersoner gælder, at hvis du ønsker at blive tilmeldt ordningen, skal du oplyse et andet identifikationsnummer end et CPR-nummer. (Fx pasnummer, kø-rekortnummer, TIN-nummer (internationalt skattenummer), Social-Security-nummer, CRS-nummer (udenlandsk skatteidentifikation).
 • Bevis på at ansøger tilhører adressen, som den berettigede ansøger.
 • Bevis på at man er den anførte fuldmagtsindehaver. (Pas, kørekort, Sygesikring.
 • Kundenummer
 • Leveringsadresse
 • Fulde navn, på den som søger
  HUSK: Det er den person som regningen sendes til, der skal søge
 • Kontaktoplysninger: Telefonnummer og e-mailadresse.
 • Den ubetalte regning, du søger henstand til.

Bemærk at aftale om fremmøde først kan indgås ultimo januar /primo februar 2023, når tilmelding er aktiveret.

Min husstand / virksomhed har søgt - vi flytter?

Hvis husstanden eller virksomheden flytter og ønsker at blive omfattet af ordningen på den nye adresse, skal du tilmelde dig igen på den nye adresse. 

 • Ved fraflytning vil husstanden eller virksomheden modtage en opgørelse over den samlede indefrysning.

Hvis du ikke ønsker at være tilmeldt ordningen, efter flytningen, kan du:

 • Vælge at betale det samlede indefrosne beløb inkl. renter og gebyrer på én gang.
 • Du kan også vælge at lade beløbet overgå til afdragsperioden 01-01-2025 til 31-12-2028

Se også under "Vigtige datoer - oprettelse og indfrielse".

Leverandørskifte - flytning

Ved leverandørskifte skal en husstand eller virksomhed:

 • På ny anmode om indefrysning, hvis husstanden eller virksomheden vil benytte sig af indefrysningsordningen.
 • Beslutte om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries.
 • Fortsat sikre at husstanden eller virksomheden i hele indefrysningsordningens løbetid kan tilgå oplysninger om indfrysningen. Det er uanset at der ikke længere består en aftale om levering af energi.
BEREGNINGSEKSEMPLER - Opdateres løbende med eksempler
Aconto-regning - eksempel 1

Indefrysningen beregnes som forskellen mellem kundens afregningspris for fjernvarme og prisloftet på 1,44 kr. pr. kWh.  

Afregningsprisen på fjernvarme er summen af alle de løbende omkostninger forbundet med leverance af opvarmet vand. Det betyder, at gebyrer, moms mm. også indgår i indefrysningen. Engangsudgifter, fx til tilslutningsbidrag for nye fjernvarmeforbrugere, er ikke omfattet, da de vil fremgå af separate regninger.
Se et eksempel >>her<<.

Aconto-regning - eksempel 2

Indefrysningen beregnes som forskellen mellem kundens afregningspris for fjernvarme og prisloftet på 1,44 kr. pr. kWh.  

Afregningsprisen på fjernvarme er summen af alle de løbende omkostninger forbundet med leverance af opvarmet vand. Det betyder, at gebyrer, moms mm. også indgår i indefrysningen. Engangsudgifter, fx til tilslutningsbidrag for nye fjernvarmeforbrugere, er ikke omfattet, da de vil fremgå af separate regninger.

Beregningseksempel for indefrysning af varmeregning hos Farum Fjernvarme 1. rate (inkl. moms, dog er gebyr momsfrie): Se det>>her<<.

Bemærk

 • Gebyr kan ændres med tre måneders varsel.
 • Eksemplet viser det beløb, der kan Indefryses og er uden renteberegning, da renter ikke kan indefryses. Rentetilskrivning: For private er det 2 % og for virksomheder er det 4.4%, som tilskrives fra Indefrysningstidspunktet. Rentetilskrivningen løber til og med indfrielsen.
 • Læs mere om gebyrer og rentetilskrivning under:” Gebyrer, omkostninger og indfrielse af gæld/henstand.”

Dette beregningseksempel er alene opstillet med henblik på at illustrere metoden for beregning af det indefrosne beløb mv. Det anvendte forbrug og varmeprisen er således alene fastsat til illustration. Farum Fjernvarme tager forbehold for fejl i beregningseksemplet og ændring heraf, og Farum Fjernvarme kan ikke drages til ansvar for fejl eller forkerte oplysninger i beregningseksemplet.

Gebyrer, omkostninger og indfrielse af gæld/henstand

Der er diverse omkostninger forbundet med ordningen, herunder gebyrer og renter.  Indefrysningsordningen og henstanden/gælden har en begrænset løbetid.

GEBYRER - RENTER - AFDRAG - LØBETID
Hvilke gebyrer skal jeg betale?

I forbindelse med henstand/Indefrysning er der gebyrer til at administrere Indefrysningsordningen.

Alle gebyrer er momsfrie.

 • BEMÆRK: Gebyrerne skal samlet modsvare de omkostninger, SELSKABET har ved at administrere indefrysningsordningen, og gebyret skal betales af de husstande og virksomheder, som er tilmeldt ordningen. SELSKABET har under "Gebyrer - Renter - Afdrag og løbetid" oplyst de gældende gebyrer, men der gøres opmærksom på, at gebyret kan forhøjes, hvis de reelle omkostninger ved at administrere ordningen bliver højere end forudsat.
 • Gebyrforhøjelser vil blive varslet med mindst 3 måneders varsel, inden de træder i kraft.
 • Se gebyrerne under "Hvilke gebyrer kan jeg få indefrosset."
 • Se gebyrerne under "Hvilke gebyrer kan jeg ikke få indefrosset?"
Hvilke gebyrer kan jeg få indefrosset?
 • Tilmeldingsgebyr
  kr. 2.060,00
 • Afmeldingsgebyr
  kr. 681,00
 • Ændringsgebyr
  kr. 331,00
 • Ekstra gebyr v. tilmelding efter d. 15. i md. (forudsætter ubetalt regning)
  kr. 660,00
 •  Administration pr. rate af indefrysning
  kr. 450,00
 • Individuel hjælp (Digitalt fritaget - hjælp til oprettelse)
  kr. 663,00

Individuel hjælp (Almen yderligere hjælp eller afklaring omkring ordningen)
kr. 331,00

 • BEMÆRK:
  Gebyrerne skal samlet modsvare de omkostninger, SELSKABET har ved at administrere indefrysningsordningen, og gebyret skal betales af de husstande og virksomheder, som er tilmeldt ordningen.
 • SELSKABET har ovenfor oplyst de gældende gebyrer, men der gøres opmærksom på, at gebyret kan forhøjes, hvis de reelle omkostninger ved at administrere ordningen bliver højere end forudsat.
 • Gebyrforhøjelser vil blive varslet med mindst 3 måneders varsel, inden de træder i kraft. 
Hvilke gebyrer kan jeg ikke få indefrosset

Kan ikke indefryses:
Rykkerskrivelse
(lovbestemt)                        kr.   100,00

Inkassomeddelelse
(lovbestemt)                        kr.   100,00

Håndtering af afdrag
(Månedligt gebyr fra 2025)    kr. 153.00

Alle gebyrer er momsfrie.

Gebyrerne skal samlet modsvare de omkostninger, SELSKABET har ved at administrere indefrysningsordningen, og gebyret skal betales af de husstande og virksomheder, som er tilmeldt ordningen. SELSKABET har ovenfor oplyst de gældende gebyrer, men der gøres opmærksom på, at gebyret kan forhøjes, hvis de reelle omkostninger ved at administrere ordningen bliver højere end forudsat.
Gebyrforhøjelser vil blive varslet med mindst 3 måneders varsel, inden de træder i kraft.

Hvad er renten på henstanden/gælden?

For de varmeregninger, der er omfattet af indefrysningsordningen, påløber der renter fra tidspunktet for første indefrysning.

 • Rentesatsen er på 2% pr. år af det samlede indefrosne beløb for private husstande.
 • Rentesatsen er på 4,4% pr. år af det indefrosne beløb for virksomheder. 

Forrentningen er fastsat, da ordningen blev vedtaget af Folketinget. 

Hvornår skal jeg afdrage efter 31.12.2023?

Indefrysningsordningens tidslinje

 • 1.1.2023 - 31.12.2023 - Man kan søge om henstand/Indefrysning.
 • 1.1.2024 - 31.12.2024 - Henstanden er afdragsfri.
 • 1.1.2025 - 31.12.2028 - Henstanden afdrages. Du skal vælge om du vil:
 • Afdrage din gæld på én gang
 • Afdrage gælden over 4 år.

Bemærk

 • Du skal senest én måned før det afdragsfrie år er udløbet, dvs. senest den 30.november 2024, meddele din Farum Fjernvarme, hvordan du ønsker at afdrage. Hvis vi ikke får besked, vil du automatisk blive tilmeldt afdragsordningen, der løber over 4 år.
 • Du har til enhver tid ret til at indfri den samlede indefrysning. 
Hvad sker der, hvis jeg misligholder min aftale?

 Ved misligholdelse overdrages gælden til Erhvervsstyrelsen.

 • Hvis man ikke betaler sine afdrag rettidigt og efter sædvanlig rykker procedure (efter modtagelsen af to rykkere), forfalder den samlede restgæld til betaling.
 • Kravet overføres herefter til Erhvervsstyrelsen, der vil forestå opkrævningen overfor dig.
Vigtige datoer - oprettelse og indfrielse

Indefrysningsordningens tidslinje

 • 1.1.2023 - 31.12.2023 -
  Man kan søge om henstand.
 • 1.1.2024 - 31.12.2024 -
  henstanden er afdragsfri.
 • 1.1.2025 - 31.12.2028 -
  Henstanden,(inkl. renter og gebyrer), afdrages.

Se også under: "Hvornår skal jeg afdrage efter 31.12.2023?".

Gæld og Indberetning til SKAT

Bemærk at Farum Fjernvarme indberetter oplysninger om indefrysningen til relevante myndigheder, herunder til Skatteforvaltningen.

Til- /Afmelding

Når man har sat sig ind i ordningen og er klar til at søge:

 • Hvordan søger husstanden / virksomheden om henstand/indefrysning hos Farum Fjernvarme?
  - Man søger om henstand /indefrysning nedenfor under "Tilmelding - opret dig"
 • Hvordan afmelder man?
  - Man afmelder ordningen nedenfor under "Afmelding"
TIL- og AFMELDING
Hvad vil der ske - Sådan er processen når du tilmelder dig
 • Hav MitID / NemID klar inden du går i gang – Se også ”Tjekliste” øverst på siden.
 • Via vores hjemmeside (nederst på siden), finder du linket til tilmelding til Indefrysningsordningen.
 • Når du har logget dig ind, udfyldt de obligatoriske informationer og accepteret aftalevilkår, modtager du en bekræftelse på mail.
 • Du modtager herefter opgørelser med oplysning om indefrysningsdel af varmeregningen, og hvor du kan finde din saldo. Obs - Beregn behandlingstid på ml. 8 – 14 dage.
 • Det er også muligt at tilmelde sig ordningen ved fremmøde, hvis du er digitalt undtaget. Kontakt os via vores >>kontaktformular<< for en aftale, man kan ikke møde op uden.
Jeg er tilmeldt ordningen – hvad er det videre forløb?

Varmeregning og indefrysning:

 • Regning deles op
  Når du er tilmeldt ordningen, vil din regning/opkrævning blive delt op i to dele.
 • Hvad kan du se i opkrævningen
  Du vil modtage regningen / opkrævningen, som du kender den i dag, men der vil være vedlagt en udspecificering, hvor det vil fremgå, hvor meget af din varmeregning, der er inkluderet i indefrysningsordningen.
 • Afdrag
  Ved indefrysningsordningens udløb den 31. december 2023, starter den afdragsfrie periode, som løber frem til 31-12-2024, hvorefter afdragsperioden starter.
 • Frist
  Senest den 30. november 2024 – en måned før afdragsperioden starter – skal du give os besked, hvis du ønsker at indfri det samlede, indefrosne beløb. Hører vi ikke fra dig senest den 30. november 2024, vil du automatisk være tilmeldt den 4-årige afdragsperiode, der løber fra 01-01-2025 frem til 31-12-2028. Du kan dog fortsat til enhver tid vælge at indfri restgælden.
Hvor længe gælder tilmeldingen?

Når du først har tilmeldt dig ordningen, er du tilmeldt, indtil du:

 1. Afmelder
 2. Flytter fra den adresse, du har tilmeldt ordningen.
 3. Ordningen på anden måde ophører. For eksempel ved død.

Bemærk
Ved misligholdelse, herunder manglende indfrielse, vil gælden blive overdraget til Erhvervsstyrelsen.

Hvor kan jeg se min Indefrysningssaldo og gældsoversigt?

Du kan løbende se din en oversigt over dine indefrysninger/gæld/transaktioner ed ved at logge ind på det >>link<< du brugte til tilmelding.

 • Vi anbefaler, at du altid først ser på dine oplysninger, via din >>tilmeldingsside<<.
 • Har du herefter spørgsmål til dine oplysninger, kan du kontakte vores >>bogholderi<<.
 • Senest ved udløb af Indefrysningsperioden, der løber fra (1.1.2023 – 31.12.2023), skal vi opgøre det samlede, indefrosne beløb som du har optaget i perioden. Du kan på det tidspunkt se dette ved at logge ind på det >>link<< du brugte til tilmelding.
Tilmeld Indefrysningsordningen

Link til tilmelding finder du>>her<.

Afmeld Indefrysningsordningen

Er du tilmeldt ordningen, men ønsker at afmelde dig, kan du afmelde dig >>her<<.
Vi opfordrer dig til at du samtidig kontakter vores >>bogholderi<<.

Tilmeld / Afmeld - digitalt fritaget

Hvis du er digitalt fritaget, kan du rette henvendelse til Farum Fjernvarme for en aftale om personligt fremmøde.

Kontakt os >>her<< for en aftale. Aftalen skal være skriftlig og bekræftet før fremmøde.

Ved fremmøde skal du udfylde en fysisk kontrakt. Du skal medbringe  følgende dokumentation:

 • Kørekort/Pas
 • Sygesikring
 • Kundenummer
 • Leveringsadresse
 • Fulde navn, på den som søger
  HUSK: Det er den person som regningen sendes til, der skal søge
 • Kontaktoplysninger: Telefonnummer og e-mailadresse.
 • Den ubetalte regning, du søger henstand til.

Jeg mangler svar på et spørgsmål

Er der et spørgsmål, der ikke er besvaret, kontakt os gerne >>via vores formular<<.

Indefrysningsordningen for fjernvarme er fortsat ny og i proces. Vi tager forbehold for fejl, samt opdaterer hjemmesiden løbende.

Se også gerne vores >>nyheder<<, hvor vi opdaterer, når der er nyt.

FFV / 1.2.2023