Varmeregningen stiger – hvilken økonomisk hjælp er der?

Med puljen på 100 mio. kr. kan kommunerne blive kompenseret direkte for merudgifter til ydelser, der dækker borgeres øgede varmeregninger. Det drejer sig om ordningerne personligt tillæg til pensionister og hjælp til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse m.fl.

Kontanthjælpsmodtagere og andre, som har været udsat for en social begivenhed (eks. sygdom eller arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde kan desuden søge særlig støtte hos kommunen.

Pensionister med ingen eller få supplerende indtægter kan søge om at få varmetillæg. Varmetillægget administreres af Udbetaling Danmark.

Rev. 12. januar 2022 / JME