Bestyrelse / ledelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.

Medlemmerne er udpeget ved gruppe 1 og 2 hver især vælger 4 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år.

Farum Fjernvarme afholdte et konstituerende bestyrelsesmøde den 29. juni 2021. Den nye bestyrelse er sammensat som beskrevet nedenfor.

Bestyrelsens sammensætning

Formand
Henrik Haugaard Pedersen, Birkhøjterrasserne 428 D 

Næstformand
Hasan Yilmaz, Ryttervænget 44
Jens Risgaard Mortensen, Enebovænge 35

Øvrige medlemmer
Kirsten Nielsen, Akaciepark 43
Bent Bjørn Hansen, Enebovænge 29
Preben Lanng, Nordtoftevej 11
Nina Olsen, Vejgårdspark 93
Thomas Jensen, Bybækterrasserne 143F
Mette Andersen, Kjærbovænge 66

Suppleant udpeget af Furesø Byråd
Lene Munch Petersen

Suppleanter 
1. suppleant Sven Krarup Nielsen, Maglehøj 34 (Grp. 1)
1. suppleant Annelise Refshauge, Gammelgårdsvej 30, 2. th (Grp. 2)

Farum Fjernvarmes adm. direktør Nighat Kamal deltager altid i
bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.


Rev. 6. juli 2021 / Red.