Bestyrelse / ledelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.

Medlemmerne er udpeget ved gruppe 1 og 2 hver især vælger 4 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år.

Ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. januar 2021 blev det besluttet, at ændre bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsen har denne forbindelse fået fra formand

Bestyrelsens sammensætning

Formand
Henrik Haugaard Pedersen, Birkhøjterrasserne 428 D (pr. 28. januar 2021)

Næstformand
Hasan Yilmaz, Ryttervænget 44 (Udpeget af Furesø Byråd)
Pia Sandau, Nygårdspark 151

Øvrige medlemmer
Kirsten Nielsen, Akaciepark 43 (tidl. Formand / ændret pr. 28. januar 2021)
Jørgen Torm, Bybækpark 29
Bent Bjørn Hansen, Enebovænge 29
Preben Lanng, Nordtoftevej 11
Nina Olsen, Vejgårdspark 93
Thomas Jensen, Bybækterrasserne 143F

Suppleant udpeget af Furesø Byråd
Lene Munch Petersen

Suppleanter 
1. suppleant Sven Krarup Nielsen, Maglehøj 34 (Grp. 1)
1. suppleant Annelise Refshauge, Gammelgårdsvej 30, 2. th    (Grp. 2)
2. suppleant Frank Grosch, Munkehøjvænge 33 (Grp. 1)

Farum Fjernvarmes adm. direktør Nighat Kamal deltager altid i
bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.


Rev. 29. januar 2021 / JME