Bestyrelse - ledelse


Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 2 suppleanter.

Medlemmerne er udpeget ved at gruppe 1 og 2 hver især vælger 4 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år.

Bestyrelsen har pr. 2. november 2020 følgende sammensætning:

Formand
Kirsten Nielsen, Akaciepark 43

Næstformand
Hasan Yilmaz, Ryttervænget 44        (Udpeget af Furesø Byråd)
Pia Sandau, Nygårdspark 151

Øvrige medlemmer 
Jørgen Torm, Bybækpark 29
Bent Bjørn Hansen, Enebovænge 29
Preben Lanng, Nordtoftevej 11
Nina Olsen, Vejgårdspark 93
Thomas Jensen, Bybækterrasserne 143F
Henrik Haugaard Pedersen, Birkhøjterrasserne 428D

Suppleant udpeget af Furesø Byråd
Lene Munch-Petersen, Ravnehusparken 6, 3500 Værløse

Suppleanter 
1. suppleant Sven Krarup Nielsen, Maglehøj 34                         (Grp. 1)
1. suppleant Annelise Refshauge, Gammelgårdsvej 30, 2. th    (Grp. 2)
2. suppleant Frank Grosch, Munkehøjvænge 33                         (Grp. 1)

Farum Fjernvarmes adm. direktør Nighat Kamal deltager altid i
bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.


Rev. 9. november 2020 / JME