Formandskabet

Formandskabet består af følgende bestyrelsesmedlemmer:

  • Formand, Henrik Haugaard Pedersen
  • Næstformand, Hasan Yilmaz
  • Næstformand, Jens Risgaard Mortensen

Der afholdes jævnlige møder i formandskabet. På disse deltager
også Nighat Kamal som direktør og faglig rådgiver.

Rev. 03. august 2021 / Red.