Tidsplan for udrulning af fjernvarmen

Farum Fjernvarme har stort fokus på den grønne omstilling, og vi arbejder derfor målrettet på at udvide fjernvarmenettet, så områdets mange gas- og oliefyr kan blive udskiftet med et fjernvarmeanlæg.

Farum Fjernvarme har en samlet plan for udrulningen af fjernvarmen i Farum. Herunder er der også planer for området Lillerød Syd i Allerød kommune.

Med dette kan omkring 3.000 husstande fjerne næsten 80 % af deres CO2-udledning - og dette fra den ene dag til den anden.

CO2-neutral i 2030
Fjernvarmen i Farum er baseret på en produktion fra vore varmepumpe suppleret med naturgas. Og omstillingen er i gang, for senest i 2030 vil fjernvarmen være 100 % CO2-neutral.

Tidsplan

Vores plan er at udvide i alle udvidelsesområder inden 2026.

Igangværende projekter

Følgende to områder får allerede nu tilbudt fjernvarme:

 • Solvangskolen og syd for
 • Lillevang Plejecenter og syd for

Kommende projekter

Anlægsprojekterne på nedenstående områder skal godkendes af Furesø Kommune:

 • Rugmarken Nord eller Syd
  Forventes godkendt i 2022.

 • Stavnsholt og Farum SV
  Forventes godkendt i 2023.

 • Farum ST, Farum C, og Farum Overdrev Øst
  Forventer godkendt i 2023.

 • Lillerød Syd.
  Forventes godkendt i 2023.

Vi vil bestræbe os på at afkorte projektforløbene, så det går hurtigst muligt.

Rækkefølgen er ikke endeligt fastlagt, hvorfor vi vil se på hvor stor en forhåndsinteresse, der er i de enkelte områder. Du kan afgive dit tilsagn om fjernvarme >>her<<

Vi opdaterer løbende tidsplanen, så hold øje med hjemmesiden.

Rev. 11. marts 2022 / JME

 

Borgermøde den 3. maj 2022

På borgermødet den 3. maj 2022 i Farum Arena, præsenterede Farum Fjernvarme sin
varmeplan.

Præsentationen kan du se nedenfor.

Bemærk: Ved gengivelse andetsteds skal det fremgå, at informationen kommer fra Farum Fjernvarme.

12. maj 2022 / BP

DOWNLOAD
Farum Fjernvarme Varmeplan Borgermøde Den 3. Maj 2022 Copyright Materiale Tilhører FFV FINAL