Vi får løbende henvendelser med gode spørgsmål om etablering af fjernvarme.
For at give den bedste kundeservice, har vi nedenfor samlet alle spørgsmålene inklusive svarene derpå. 

Oversigten vil løbende blive opdateret.

Har du et spørgsmål, som ikke findes på oversigten, så send os gerne en mail med dette, og vi får hurtigst muligt opdateret oversigten.

Send dit spørgsmål til FFV@Farum-Fjernvarme.dk

15. maj 2022 / JME

.

FAQ - ofte stillede spørgsmål

                        * ØKONOMI *

HVAD KOSTER DET AT INSTALLERE FJERNVARME
Vi henviser til vores prisberegner som du finder >>her<<

I kampagneperioden koster det flg. at blive tilkoblet fjernvarmen:

 • Tilslutning er gratis.
  Der ydes 100 % rabat på alle investeringsomkostninger inden for eget skel.
  Ved behov for stikledning over 20 m, vil der være en egenbetaling på 2.300 kr. pr. meter.

 • Som ny kunde betaler man en lille andel af de øvrige investeringer ifm. udbygning af net og produktion. Omkostningerne hertil kaldes for ’etableringsgebyr’. Man forpligter sig for en 20-årig periode. Læs yderligere om etableringsbidraget på vores prisblad. 

 • Abonnementsordningen koster 300 kr. pr. md.
  Inklusive i abonnementsordningen er levering og installation af unit, service ved behov i hele levetiden samt opsætning af ny unit, når den gl. ikke kan mere.

 • Anlægget koster 28.500 kr. hvis man vælger at købe det af Farum Fjernvarme.
  Det er inklusive installation, men uden service og vedligeholdelse.


PRISBEREGNER – ER DER TAGET FORBEHOLD FOR DE NUVÆRENDE OG HØJERE PRISER?
Vi har lagt 2 prisberegnere op på vores hjemmeside - se >>her<<

Den ene prisberegner regner ud fra de urealistisk høje priser på gas, olie og el som vi har pt. grundet verdenssituationen. 

Den anden prisberegner regner ud fra de priser, som vi forventer, at vi lander på igen inden for en overskuelig fremtid. 


KAMPAGNEPERIODE – HVAD KOSTER DET HVIS MAN IKKE SLÅR TIL I KAMPAGNEPERIODEN
Det vil koste 10.000 kr. ekstra, hvis ikke man slår til i kampagneperioden.


OMKOSTNINGER IFM. EGEN VARMEPUMPE KONTRA FJERNVARME

Omkostningerne ved fjernvarme er som hovedregel mindre, end det er med en varmepumpe. Samme gælder vedligeholdelsen da den er uden store behov for periodisk service.

Støjgener skal man tillige tage med i betragtningen. Nogle varmepumper (de billigste) støjer en del og har give anledning til en del borgerklager.


GASANLÆG – HVAD KOSTER DET AT NEDTAGE DETTE
Du skal selv afmelde din gasaftale. Husk at søge ’Statens afkoblingsordning’ som kan dække dine udgifterne i den forbindelse.

Læse mere om statens afkoblingsordning >>her<<  


AFKOBLING AF NATURGASANLÆG - ER BORTSKAFFFELSE AF ALLE RØR OSV. INKL. I PRISEN?

Ja – alt er med. Undtaget er dog gasstikledningen som ejes af gasselskabet.

Nedtagning af kedel, varmtvandsbeholder og nødvendige rør for installation af det nye anlæg er inklusive i prisen.

                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                        * AFTALEVILKÅR *

STIKLEDNING – HVOR MANGE METER FØR DER ER EGENBETALING? 
De første 20 meter af stikledningen er medregnet i tilbuddet. Ved behov for stikledning over 20 m, vil der være en egenbetaling på 2.300 kr. pr. meter. Stikledningen måles fra skel til husmur.

KAMPAGNEPERIODEN - HVORNÅR UDLØBER DEN
Kampagneperioden er i det nuværende materiale sat til at udløbe 31. august 2022. Farum Fjernvarme forlænger dog perioden, sådan at den nu løber til om med den 31. oktober 2022. Se mere >>her<<

REETABLERING AF HAVE, FORTOV O. LIGN 
FFV reetablerer alt - have, træer, blomster fortov, asfalt, fliser, fællesveje o. lign. Alt vil stå tilbage så det så vidt muligt fremstår som det var før vi etablerede fjernvarmen.

SERVICE PÅ FJERNVARMEANLÆG – KØB KONTRA ABONNEMENT 
I standardpakken er der ifm. abonnementsordningen medregnet service på fjernvarmeanlægget ved behov. I skrivende stund kan service IKKE tilbydes til de kunder som ønsker at købe eget anlæg.

SALG AF HUS – GÅR AFTALEN VIDERE TIL NY EJER? 
Ja det gør den, husk dog at overdrage aftalen til ny ejer.

Dokument til overdragelse kan rekvireres hos Farum Fjernvarme.

Overdrages aftalen ikke vil fjernvarmeunitten blive fjernet. Udgifter hertil påhviler ejer af huset.

KAN ORDNINGEN ÆNDRES FRA ABONNEMENT TIL KØB? 
Abonnementsordningen kan godt ændres til ’ejer-ordning’. Dette kræver dog at en pris skal bregnes ud fra anlæggets alder / levetid.

Service bortfalder hvis man ændrer abonnementsordningen.

70 % TILSLUTNING – HVORFOR 
Det er en økonomisk betragtning. Projektet med udrulning af fjernvarme til nye forbrugere skal være selvfinansierende og dermed ikke en økonomisk belastning for bestående forbrugere.

ER ABONNEMENTSORDNINGEN INKL. VARMTVANDSBEHOLDER?
Nej, den er inklusive en gennemstrøm-veksler, som alle undersøgelser viser er den klogeste driftsform

KAN ABONNEMENTSORDNINGEN OPSIGES?
Ja, det kan den godt. 

 

                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                        * OVERORDNEDE SPØRGSMÅL*

VARMEPUMPEN – KAN FFV GARANTERE STABIL DRIFT OG PÅ MERE END 30 %? 
FFV og vores rådgivere arbejder målrettet på at få løst udfordringerne med varmepumpen. Varmepumpen er er både sikker, billig og en stabil løsning. Vi forventer at varmepumpen kører med en stabil drift på 80 %.

EJERFORENING – SKIFT TIL FJERNVARME 
Kontakt Farum Fjernvarme for tilbud.


FOSSIL BRÆNDSEL – HVORNÅR ER FFV 100 % KONVERTERET? 
Vores vision foreskriver 2030 men vi arbejder målrettet på, at det blive før.


HVORFOR ER FJERNVARMEN BILLIGERE I VÆRLØSE 
Farum Fjernvarme og Værløse Fjernvarme producerer ikke fjernvarme på baggrund af de samme energikilder. Da både gas, olie og el er stedet siden oktober 2021, hvilket er Farum Fjernvarmes energikilder, er fjernvarmeprisen dermed steget i Farum.
 

ALTERNATIVE VARMEKILDER HOS FARUM FJERNVARME
Farum Fjernvarme arbejder vedvarende på at finde nye varmekilder, og vi kigger i øjeblikket efter områder hvor vi kan sætte andre typer af anlæg op.

Vi er yderligere i dialog med blandt andet Vestforbrænding og Hillerød Forsyning om at udnytte synergierne. Vi ser frem til en forholdsvis hurtig løsning.


HVOR NEM ER FJERNVARMEN? 
Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den er nem, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder den ikke mere end et overskab.

Ved fjernvarme, er det fjernvarmeselskabet, der har leveranceansvaret for varme til din bolig.


HVORNÅR SKAL OLIE- OG GASFYR VÆRE UDFASET? 
Inden 2030 skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmes med fossile brændsler, omstilles til grøn energi som for eksempel fjernvarme. 


HVORNÅR ER FJERNVARME DET BEDSTE VALG? 
Hvis det er muligt at skifte til fjernvarme, vil det være både billigere og mere klimavenligt at droppe olie og naturgas.

I bynære områder er fjernvarme generelt billigere og tillige er det et nemt og grønt alternativ.

Bor du i et landområde uden fjernvarme, er varmepumper og jordvarme formodentlig det billigst alternativ.


HVOR STOR ER CO2-UDLEDNINGEN MED FORSKELLIGE VARMEKILDER I ET HUS PÅ 130 M2?

 • Oliefyr:                                5,683 ton / år
 • Gasfyr:                                3,396 ton / år 
 • Varmepumpe:                      1,241 ton / år

Kilder: Olie og naturgas: 

Beregning baseret på Energistyrelsens fremskrivning af CO2-udledninger for naturgas samt

HVORFOR TÆNKER MAN IKKE REGIONALT IFM. FJERNVARME? 
Farum Fjernvarme samarbejder allerede med eksterne partnere og er i løbende dialog med andre. Vi undersøger tillige løbende mulighederne for alternative opvarmningsformer.

 

                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


                        * TEKNISKE SPØRGSMÅL
*

HVOR LANG ER LEVETIDEN PÅ EN FJERNVARMEUNIT?
Der er ikke en fast levetid på en fjernvarmeunit. Den bliver udskiftet når Farum Fjernvarme finder det nødvendigt.

HVEM KAN SVARE PÅ OM NUVÆRENDE ANLÆG /RADIATORER KAN BENYTTES TIL FJERNVARME? 
Konverterer du fra gas, olie eller varmepumpe, vil du formodentlig nemt kunne konvertere til fjernvarme.

Ved tvivlsspørgsmål kan du kontakte din lokale VVS-sagkyndige. Yderligere kan Farum fjernvarme også være behjælpelig med svar på dette. Kontakt Farum Fjernvarmes energitekniker på 4495 0800.

HVILKEN TYPE UNIT INDGÅR I TILBUDDET?
Det er en Gemina Termix VVX-unit

KAN DEN UNIT SOM INDGÅR I TILBUDDET REGULERE FREMLØB TIL 40 GRADER?
Vores unit ’Gemina Termix VVX-unit’ kan godt sættes til en fremløbstemperatur på 40 grader, dette vil blot begrænse evt. radiatorer til 40 grader.

ER JERES UNIT MED UDEFØLER?
Vores unit ’Gemina Termix VVX-unit’ er med udeføler.

HVAD GØR JEG HVIS MIT GAMLE GASFYR BRYDER SAMMEN
Vi kan formidle kontakt til Farum Fjernvarmes VVS-samarbejdspartner.

Efter aftaleindgåelse vil Farum Fjernvarme kunne være behjælpelig med reservedele, i det omfang vi har reservedelene på lager. Husejer afholder selv arbejdslønnen i denne forbindelse.

1-STRENGSANLÆG 
Selvom du bor i et ældre hus, eller et hus der opvarmes med et-strengs-radiatoranlæg, er der ingen grund til bekymring. Fjernvarme er også en god varmekilde for dig.

Ved et et-strengs anlæg gælder det blot en tilpasning af anlægget hvilet VVS’eren klarer ifm. opsætning. 

Læs yderligere nedenfor i rapporten fra Plan Energi og bliv klogere på, hvad du skal være opmærksom på.

15. juni2022 / JME

DOWNLOAD
Planenergi Radiatorer Og Varmeanlæg 2022 06 10