Indefrysningsordning

23. november 2022

Information fra Farum Fjernvarme om Indefrysningsordningen

Indefrysningsordning fra den 1. januar 2023

Folketinget har sidst i september vedtaget en ny lov om, at fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Indefrysningsperioden er fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023. Afviklingen af indefrysningen skal senest påbegyndes 12 måneder efter udløbet af indefrysningsperioden.

Hvilken varmepris er indbefattet?
Indefrysningsordningen omfatter de fjernvarmeselskaber, der tilbyder en varmepris, der overstiger 1,44 kr. pr. kWh, når fjernvarmeselskabets samlede varmepris for et standardhus (130m2) overstiger 26.000 kr. i henhold til fjernvarmeselskabets seneste prisanmeldelse (priserne er inklusive afgifter, tariffer og moms).


Hvilket beløb kan man få indefrosset?
Ordningen er rettet til de forbruger og virksomheder, der afregner direkte med fjernvarmeselskabet. Både private husstande og virksomheder kan få indefrosset den del af fjernvarmeregningen, der overstiger 1,44 kroner per kWh (inklusive afgifter, tariffer og moms), når fjernvarmeselskabets samlede pris for et standardhus (130m2) overstiger 26.000 kr. i henhold til fjernvarmeselskabets seneste prisanmeldelse.

Virksomheder kan dog maksimalt indefryse et beløb svarende til 3,75 mio. kr. Der gælder ligeledes en særlig ordning for energiintensive virksomheder. Læs mere herom i >>virksomhedsguiden<< (se også henvisninger til link nederst på siden).

Er Farum Fjernvarme med i ordningen?
Farum Fjernvarme vil med de nuværende priser i 2022 være omfattet af ordningen. Fastholdes eller stiger prisen i 2023, vil vi kunne tilbyde ordningen til vores afregningskunder. Prisen for 2023 er dog ikke endelig fastlagt.

Hvornår kan jeg søge, hvis Farum Fjernvarme er med i ordningen
Når varmeprisen for 2023 er på plads, informerer vi mere herom, om vilkårene for indefrysningsordningen og om hvordan du søger, hvis du ønsker at gøre brug af ordningen. Ansøgningstidspunktet vil herefter forventeligt være, når første afregning i 2023 udsendes, dvs. med udsendelse af den første aconto-rate i 2023, ultimo januar/primo februar 2023.

Hvor kan jeg læse mere om Indefrysningsordningen?
I mellemtiden kan du læse mere information om Indefrysningsordningen disse steder:

Hvis du har spørgsmål

Kontakt os via vores >>kontaktformular<<, hvis du har spørgsmål, men vær opmærksom på, at det ikke er muligt at tilmelde sig ordningen endnu. Nærmere oplysninger om ordningen og tilmelding dertil, bliver offentliggjort på Farum Fjernvarmes hjemmeside, hvor du løbende kan holde dig orienteret. 

BP - FFV / 23. november 2022