Indkaldelse til årsmøde 2020

13. oktober 2020

ÅRSMØDE 2020

I henhold til Farum Fjernvarmes vedtægter §4.3 indkalder 
Farum Fjernvarme hermed til årsmøde:

mandag den 2. november,
             kl. 17:30
Kollekolle Konferencehotel.

TILMELDING

Andelshavere, der ønsker adgang til årsmødet, kan tilmelde sig elektronisk via
dette link - tilmelding  

Andelshavere, der ikke har mulighed for at tilmelde sig elektronisk,
kan kontakte Farum Fjernvarme telefonisk med oplysning om forbrugernummer.

Adgangskort til årsmødet vil herefter blive tilsendt.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

COVID-19

Grundet COVID-19 vil der kun blive serveret vand på mødet.

I følgende gældende regler skal der bæres mundbind og mødedeltagerne vil blive placeret i to lokaler – repræsentantskaberne samt bestyrelsen samlet i ét og tilmeldte andelshavere i et andet. Der vil blive video- og lydtransmitteret mellem de to lokaler.

Årsrapporten 2019 kan downloades her eller kan afhentes i trykt version på
værket.

.

- klik på linket nedenfor og se den fulde indkaldelse inkl. dagsorden og forslag fra bestyrelsen

DOWNLOAD
1185520 GODKENDT Annonce

FORSLAG TIL BEHANDLING

Følgende to forslag fra forbrugerne skal behandles på årsmødet.

.

DOWNLOAD
Forslag Nr. 1 Forslag Til Vedtægtsændringer MFJ
DOWNLOAD
Forslag Nr. 2 Forslag Til Vedtægtsændringer I Farum Fjernvarme (Grp. 1)

Følgende forslag 'FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTER FOR FARUM FJERNVARME A.M.B.A.' fra bestyrelsen skal ligeledes behandles på årsmødet.

.

DOWNLOAD
Farum Fjernvarme Forslag Til Vedtægtsændringer Godkendt På Bestyrelsesmøde Den 7. Oktober 2020