Information om prisstigninger

30. januar 2019

Information om prisstigninger

Farum Fjernvarme beklager prisstigningerne i år, som desværre skyldes, at vi påvirkes af ændringer i de energipolitiske rammevilkår. 

Farum Fjernvarme er blandt de mange fjernvarmeværker, som mærker effekten af, at de decentrale kraftvarmeværker mister deres støtteordning, også kaldet grundbeløb. Samtidigt påvirkes priserne af gasprisudviklingen. 

Som man kan læse i vores pressemeddelelse, arbejder vi hårdt på at nedsætte priserne hurtigst muligt. Pressemeddelelsen findes på vores hjemmeside under Nyheder. 

Vi følger pt. gasmarkedet tæt, og det ser ud til at de forgangne måneders stigning i gaspriser er vendt, og gaspriserne er ved at falde igen. Fortsætter den positive udvikling på gasmarkedet, vil vi kunne regulere varmepriserne ned i løbet af året. 

Vi kan dog endnu ikke opveje virkningen fra grundbeløbets frafald, men har søgt om støtte fra Energistyrelsens pulje til grundbeløbs ramte værker og afventer deres svar. 

Farum Fjernvarme har beregnet hvordan varmepriserne påvirker en husstand med forskellige kvm og årsforbrug. Den findes på vores hjemmeside under Nyheder.

På vores hjemmeside under Priser, kan du også finde et link til Forsyningstilsynet, som fører statistik over de forskellige værkers varmepriser mv. Her kan du følge med i hvordan vi er placeret i forhold til øvrige værker.

Rev. 30-01-2019

Farum Fjernvarmes ansøgning om støtte til grundbeløbets bortfald

Forneden kan du set det brev, der er afsendt Farum Fjernvarmes advokat den 23. november 2018 til Energistyrelsen

 Rev. 01-02-2019

 

DOWNLOAD
Opfordring til Energistyrelsen.PDF