Repræsentantskabsvalg 2021 - vejledning

5. marts 2021

Repræsentantskabsvalg 2021 - grp. 1

Mandag den 8. marts, kl. 8:00 starter 'Repræsentantskabsvalg 2021' og ved
dette valg er det medlemmer til gruppe 1 - 'Private andelshavere og ejerboliger'
der skal stemmes om.

Valg til gruppe 3 og 4 - udskydes
Da der ikke er indkommet kandidater til

  • gruppe 3 - 'Private udlejningsselskaber' og
  • gruppe 4 - 'Andre erhvervsvirksomheder end private udlejningsselskaber'

inden for tidsfristen den 27. januar 2021, udskydes dette valg.

Nærmere information om valget forventes udsendt i maj. md. 2021.

Vejledning til gennemførelse af valghandlingen for grp. 1
Du kan tilgå valgsiden fra forsiden af vores hjemmeside.

I det store grønne felt er der en hvid knap som du blot skal trykke på.
Derefter kommer du til valgsiden, hvor du bliver guidet igennem valghandlingen.

Har du imidlertid brug for en mere udførlig guide kan du finde den >> her <<