Information om repræsentantskabsvalg 2021

12. januar 2021

Repræsentantskabsvalg 2021

Hvert andet år, i ulige årstal, indehaver Farum Fjernvarme, i perioden fra 1. januar til 30. april,
valg til repræsentantskabet i følgende valggrupper

  • Gruppe 1 - privat andelshavere og ejerboliger
  • Gruppe 3 - privat udlejningsselskaber
  • Gruppe 4 - andre erhvervsvirksomheder (slut privat udlejningsselskaber)

I 2021 gennemføres valget i perioden fra den 8. - 14. marts.
Deadline for indsendelse af kandidatur / stillerliste er den 27. januar.

Kandidater

Vi vil på hjemmesiden og via presse løbende orientere om valget samt informere
om kandidaterne som opstiller til de tre grupper.

- læs yderligere 

Valghandling 

Valghandlingen vil foregå via Farum Fjernvarmes hjemmeside.

Når valgperioden startede den 8. marts 2021, vil der på forsiden af ​​hjemmesiden
være en 'stemmeboks' jeg lagde med de tidligere år.

Spørgsmål vedr. repræsentantskabsvalget  

Har du spørgsmål til repræsentantskabsvalget kan sende disse til Farum Fjernvarme 

 

Information i Furesø Avis

Der vil løbende blive informeret om valget via Furesø Avis.

Annoncering

Nedenstående annoncer vil være at finde i Furesø Avis på følgende dage:

  • Onsdag den 12. januar
  • Onsdag den 27. januar 

Rev. 12. januar 2021 / JME

DOWNLOAD
Annonce - 'Vil du have indflydelse'
DOWNLOAD
Annonce - 'Valg til repræsentantskabet'