Information om repræsentantskabsvalg 2021

12. januar 2021

Repræsentantskabsvalg 2021

Hvert andet år, i ulige årstal, afholder Farum Fjernvarme, i perioden fra 1. januar til 30. april,
valg til repræsentantskabet i følgende valggrupper

  • Gruppe 1 - private andelshavere og ejerboliger
  • Gruppe 3 - private udlejningsselskaber
  • Gruppe 4 - andre erhvervsvirksomheder (end private udlejningsselskaber)

I 2021 gennemføres valget i perioden fra den 8. - 14. marts.

Kandidater

Vi vil her på hjemmesiden og via pressen løbende orientere om valget samt informere
om de kandidater som opstiller til de tre grupper.

Valghandling 

Valghandlingen vil foregå via Farum Fjernvarmes hjemmeside.

Når valgperioden starter den 8. marts 2021, vil der på forsiden af hjemmesiden
være en ’stemmeboks’ i lighed med de tidligere år.

Spørgsmål vedr. repræsentantskabsvalget  

Har du spørgsmål til repræsentantskabsvalget kan disse sendes til Farum Fjernvarme 

 

Information i Furesø Avis

Der vil løbende blive informeret om valget via Furesø Avis.

Annoncering

Nedenstående annoncer vil være at finde i Furesø Avis på følgende dage:

  • Onsdag den 12. januar
  • Onsdag den 27. januar 

Rev. 12. januar 2021 / JME

DOWNLOAD
Annonce - 'Vil du have indflydelse'
DOWNLOAD
Annonce - 'Valg til repræsentantskabet'