Stil op som kandidat ved repræsentantskabsvalget 2023

19. januar 2023

Få indflydelse på fremtidens fjernvarme
- stil op som kandidat ved det kommende repræsentantskabsvalg.

Farum Fjernvarme er forbrugerejet og vi har brug for motiverede og engagerede kræfter i repræsentantskabet.
Vi opfordrer derfor vores andelshavere til at stille op ved det kommende repræsentantskabsvalg.

Deadline for kandidatur - torsdag den 2. februar 2023
Er du interesseret i at stille op ved repræsentantskabsvalget, skal du blot udfylde og indsende en >>'kandidatblanket'<<, senest torsdag den 2. februar 2023

Læs yderligere om >>valget og repræsentantskabsgrupperne<<

 

Rev. 19. januar 2023 / JME