Underskrevne aftaler om fjernvarmelevering i udvidelsesområderne annulleres

28. september 2022

Nedenstående information er d.d. udsendt pr. mail til de borgere, i udvidelses-
områderne, som har indsendt en underskrevet kontrakt vedr. etablering af fjernvarme.

Inden for kort tid vil informationen tillige blive udsendt pr. brev.

28. september 2022 / JME

Information vedr. udbygningsplaner for fjernvarmenettet i Farum

Da tilmeldingsprocenten i forbindelse med udbygning af fjernvarmenettet i Farum kun er nået op på 38 % i de igangværende udbygningsområder, og dermed er langt fra de 70 % som aftalen er betinget af, er vi dermed nødsaget til at udskyde projektet på ubestemt tid.

Underskrevet ’Aftale om fjernvarmelevering’ annulleres
Den underskrevne ’Aftale om fjernvarmelevering’ annulleres derfor og er dermed ikke længere gældende.

Prisstigninger 
Farum Fjernvarme har yderligere fået konkrete tilbud fra entreprenørerne, som uheldigvis er steget betydeligt siden vi udarbejdede det udsendte kampagnetilbud.

Årsagen til prisudviklingen skal bl.a. findes i efterspørgslen på udbygning af fjernvarme. I hele landet er der, grundet de høje energipriser, stor efterspørgsel på fjernvarme, hvilket betyder, at de virksomheder som udbygger fjernvarmenettet ikke kan følge med. Det giver dermed højere priser.

Med udgangspunkt i den manglende tilmeldingsprocent og tillige prisstigningerne har vi derfor valgt, at holde igen med udbygningen af fjernvarmenettet i nye områder og følger nu omkostningerne på udbygning tæt.

Når priserne igen er nede på et mere normalt leje, vender vi tilbage med nyt tilbud på tilslutning til fjernvarmen. Hold derfor øje med vores hjemmeside samt dagspressen hvor vi vil informere, når der er nyt.

Vi er naturligvis ærgerlige over, at situationen er endt som den er, men vi ser desværre ingen anden udvej end denne.

Venlig hilsen
Farum Fjernvarme