Historie

Fjernvarmen kom til Farum
Erfaringerne med fjernvarme bredte sig op gennem 50’erne til mange byer rundt om i Danmark.

Der blev således i løbet af en 15-års periode etableret næsten 300 fjernvarmeværker. Fjernvarme blev til virkelighed i Farum i begyndelsen af 60’erne. De egentlige pionerer i Farum var lokale kræfter, der sammen med Dansk Ekektricitets Compagni, så ideen i en fjernvarmeforsyning i Farum. DEC fra Odense, var det ene af fire ingeniørfirmaer, der havde specialiseret sig i ingeniørassistance til fjernvarmeværker. 1964 blev et stort år for fjernvarmens udbredelse, idet der blev etableret i alt 45 nye værker over hele Danmark, bl.a. i nabobyer som Frederikssund, Græsted, Hedehusene, Hornbæk og Lille Værløse.

14. maj 1964 - stiftende generalforsamling
Efter den indledende planlægning kunne Farum Fjernvarme holde stiftende generalforsamling den 14. maj 1964 på byens daværende førende mødested ”Hotel Williams”, hvor 80 interesserede andelshavere deltog. Starten var beskeden, idet varmeproduktionen kom fra to oliefyrede kedler, der stod på et nedlagt gartneri.

1950... 
I 1950 var indbyggertallet i Farum beskedent med 2.491 indbyggere, men fra 1960 tog det fart, og mellem 1960 og 1970 fordobledes befolkningstallet i Farum og nåede således op på ca. 10.000. 

1971... - første spadestik til centralen på Stavnsholtvej
I årene 1971-1976 blev der tilsluttet over 360 forbrugere bl.a. bebyggelserne Furesølund, Farum Midtpunkt, Vejgårdspark samt en del af Vængerne, hvor Farum midtpunkt som enkeltforbruger repræsenterer mange lejemål og ca. 5000 beboere.

1971 - I takt med den stigende tilslutning og udvidelse af forsyningsområdet blev det første spadestik til centralen og administrationsbygningen på Stavnsholtvej taget i 1971, og senere i 1976 blev centralen på Rugmarken opført.

1984...
I 1984 overgik værket, fra at være oliefyret, til produktion af varme med naturgas, og i 1996 blev Farum Fjernvarme tilsluttet  kraftvarmeproduktionen  fra Hillerød Kraftvarmeværk. I dag er forsyningssikkerheden baseret på kraftvarme, naturgas og olie. Det årlige salg af varme andrager i dag ca. 90.000 Mwh, hvor 85-90 % udgøres af kraftvarmeproduktion.

25-års jubilæum
I 25-året for stiftelsen af Farum Fjernvarme i 1989 var der over 1200 forbrugere, og i dag forsynes over 1800 forbrugere i det nuværende forsyningsområde, som næsten er fuldt udbygget. Farum Fjernvarme forsyner mange forskellige forbrugere så som: store boligselskaber, sportsinstitutioner, skoler, parcelhuse, andelsboliger og enkelte erhvervsvirksomheder.

2006 / 2007
- Farum kasserne 
I varmeåret 2006/07 påbegyndtes varmeforsyningen til det nye udbygningsområde, tidligere Farum kasserne.

1. januar 2024
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte den 23. april 2024 overdragelsen af Farum Fjernvarme til I/S Vestforbrænding. Overtagelsen gennemføres med virkning fra 1. januar 2024.

_ _ _ _ 

Jubilæumsskrift - 'Farum Fjernvarme gennem 40 år' 
I anledningen af Farum Fjernvarmes 40 års jubilæum valgte bestyrelsen at producere jubilæumsskriftet 'Farum gennem 40 år'.

Tidsskriftet havde et oplag på 2.500 stk. og blev distribueret ud til forbrugerne via Post Danmark.

Læs tidsskriftet >> her << 

 

Revideret 19. februar 2021 / JME