Farum Fjernvarme er blevet overtaget af I/S Vestforbrænding

På et ekstraordinært årsmøde i Farum Fjernvarme besluttede repræsentantskabet den 13. december 2023, at godkende bestyrelsens indstilling til, at Vestforbrænding overtager fjernvarmeforsyningen fra Farum Fjernvarme.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte den 23. april 2024 overdragelsen, hvilket betyder, at overtagelsen gennemføres med virkning fra 1. januar 2024.

14. maj 2024 / JME

- - - - -

Efter overtagelsen af Farum Fjernvarme er leverandøren af fjernvarme inden for forsyningsområdet, der svarer til Furesø Kommunes godkendte varmeplan fra 1982 eller senere projektforslag nu I/S Vestforbrænding. 

Vestforbrænding leverer varme til Farums forbrugere via affaldsvarme fra egne kedler i Glostrup. Yderligere produceres der i perioder med spidsbelastning også varme fra 4 centraler placeret i Farum samt en stor varmepumpe i Allerød. 

I Farum forsynes 920.960 m2 gennem 2.236 målere med fjernvarme, hvor en andelsbolig hører til den mindste forbruger og en stor bebyggelse som Farum Midtpunkt er den største forbruger.

Hovedhaner og målere ejes og vedligeholdes af Vestforbrænding. De øvrige dele af forbrugernes varmeanlæg, regnet efter hovedhanen, serviceres og vedligeholdes af fjernvarmeforbrugeren selv eller dennes VVS-installatør.

Energikilder
Varmen produceres fra følgende energikilder:

  • Varmepumpe
  • Affaldsvarme
  • Naturgaskedler
  • Oliekedler

Rev. 14. maj 2024 / JME