Kandidatliste 2017

Nedenfor her findes bestyrelsens strategi samt de opstillede kandidater med deres præsentation

Bestyrelsens strategi

At bevare Farum Fjernvarme som en selvstændig og forbrugerejet virksomhed. 

Farum Fjernvarme har valgt, ud over egenproduktion af spids- og reservelast, at udvide med grundlast, således at vi kan opnå gennemsigtlighed i produktionspriserne, og undgå lange bindingsperioder med enkelte leverandører.

Dette indebærer, at vi vil går fra en egenproduktion som i dag udgør ca 50% til fremover 100%, og kun købe overskudsvarme fra andre leverandører, når dette vil være mere fordelagtigt end egenproduktion. 

Bestyrelsen og repræsentantskaberne har derfor besluttet at opføre et biomassekraftvarmeværk, som i løbet af et par år, vil reducerer såvel forurening som varmepriserne.

For at fastholde dette mål, følger vi nøje udviklingen inden for energiområdet, og er parat til at ændre kombinationen af brændsler i egenproduktionen, såfremt det er fordelagtigt på sigt. 

Dette er i god tråd med Farum Fjernvarmes ønske om væsentlig CO2 reduktion samt en fjernvarmeudbygning indenfor vores naturlige forsyningsområde i kommunen. 

Vi ønsker ligeledes at indgå samarbejdsaftaler med ligeværdige partnere indenfor forsyning, for derigennem at medvirke til opnåelse af de positive synergiér et sådan samarbejde vil åbne muligheder for i form af: 

Lavere varmepriser

Fordeling af kapitalbehov og risikospredning

Robusthed og dermed større forsyningssikkerhed

Åbne muligheder for anvendelse af nye energiformer/teknologier

 

Kandidater til Repræsentantskabsvalget 2017 i Repræsentantskabet i Gruppe 1.

Deadline for modtagelse af kandidaternes præsentation var den 16. juni 2017.

Kandidaterne er listet op i alfabetisk rækkefølge.

Evt. billeder af kandidaterne kan først ses i forbindelse med stemmeafgivelse i valgperioden. 

 

Erik Jegstrup, Furesøgårdsvej 14, genopstiller

Jeg har beskæftiget mig med varme & ventilation i mange år plus jeg har arbejdet på Farum Fjernvarme a.m.b.a. i 8 år, hvor jeg havde ansvar for ledningsnettet i Farum. 

 

Flemming Sørensen, Nygårdspark 20, nyopstiller

Grunden til at jeg stiller op, er at være med til at foresætte den gode kurs og det gode arbejde der foregår i Farum Fjernvarme, og så være med til at foresætte med at udvikle fjernvarme så vi har en stabil varme fremover og til gode priser, samt at se på hvor meget grøn energi vi kan få ind i Fjernvarmens udvikling fremover.

Jeg arbejder med energi og gjort det i mange år.

 

Hans P. Jørgensen, Kjærbovænge 40, genopstiller

Jeg er uddannet maskinmester og elinstallatør, og har i 35 år arbejdet med drift, vedligehold og udskiftning af tekniske anlæg, herunder varmeanlæg, i store kontordomiciler. 

Jeg har været med i repræsentantskabet i Farum Fjernvarme i over 10 år. 

Jeg er ikke tilhænger af bestyrelsens planer om at fordoble selskabets varmekapacitet ved at bygge et nyt varmeværk i Allerød sammen med Nordfors. Dels fordi vores nuværende størrelse har kapacitet til mange flere kunder uden udbygning, dels fordi vi mister vores selvstændighed og bliver afhængige af et andet forsyningsselskab. 

Farum Fjernvarme skal fortsat være et lokalt værk, der forsyner Farum.

 

Jens Risgaard Mortensen, Enebovænge 35, nyopstiller

Jeg hedder Jens og har boet i Farum siden 1998 med min familie. Jeg stiller op til repræsentantskabet i Farum Fjernvarme, hvor jeg vil arbejde for en grønnere omstilling af fjernvarmeforsyning uden at der gåes på kompromis med driftssikkerheden og vores fælles økonomi. Jeg mener, at der skal arbejdes i en mere miljømæssig gennem gennemprøvet teknologi og uden at være eksperimenterende. Jeg er uddannet økonom fra Århus Universitet, og jeg kan bidrage til repræsentantskabets arbejde med mere end 25 års erfaring med økonomisk og driftsmæssig optimering.

 

Jørgen Torm, Bybækpark 29, genopstiller

Har i de seneste 4 år været medlem af repræsentantskabet og ønsker genvalg.

Jeg vil fortsat arbejde på:

 • At Farum Fjernvarme drives økonomisk forsvarligt og at beslutninger træffes på et oplyst grundlag.
 • At brugerne sikres, en stabil og miljørigtig varmeforsyning til en rimelig pris.

Jeg har været bosiddende i Furesø, siden 1986 og er ansat i den finansielle sektor, hvilket jeg har været i mere end 40 år.

Jørgen Torms præsentations er modtaget 22-08-2017. Lagt på hjemmesiden den 24-08-2017.

 

Karin Nygaard, Ellegårdspark 20, genopstiller 

Siden 1998 har jeg været medlem af repræsentantskabet i Gr. 1 og har i mange år refereret bestyrelses- og årsmøder.

Jeg har således et godt kendskab til Farum Fjernvarmes arbejde og bestræbelserne for at optimere værket i takt med samfundets krav om mere grøn energi.

Min interesse er at arbejde for en sikker og prisbevidst varmeforsyning samt fortsat udvikling af Farum Fjernvarme til fordel for forbrugerne.

 

Ketty Træholt, Gammelgårdsvej 37, genopstiller

Spå om fremtiden kan man ikke, men som medlem af repræsentantskabet vil jeg varetage fjernvarmebrugernes interesser i stabil forsyning til de bedste priser og dermed sikre fjernvarmes fremtid. 

At vi – som loven siger – efterspørger grundigt om ny teknologi til afløsning af fossile brændstoffer så vi ikke en dag ”bliver taget på sengen” og tvunget ind i et monopol.  Vi  s k a l  blive ved med at være selvstændige og fastholde forbrugerejet

Det vil jeg gerne medvirke til og bruge den erfaring, som jeg har fået gennem 11 år i repræsentantskabet og 6 år som medlem af bestyrelsen, valgt af henholdsvis Farum Kommune og repræsentantskabet.

 

Max Watson, Gartnervænget 15, genopstiller

Som mangeårigt medlem af repræsentantskab og bestyrelse genopstiller jeg til repræsentantskabsvalget.

Bruger i dag en stor del af min fritid på bestyrelsesarbejdet i FFV og håber på opbakning til at fortsætte dette spændende og udfordrende arbejde, så vi sammen kan sikre lokalindflydelse på fremtidens fjernvarme ved at:

 • Arbejde for en stabil og billigst mulig varmeforsyning.
 • Fortsætte den moralske pligt til at tænke fossilfri miljø, klima og CO2 ind i vores arbejde.
 • Udnytte fordelene ved Landsrettens kendelse, der sikrede andelshaverne en værdiforøgelse på ca. 90 mio. kr. ved overtagelse af transmissionsledningen fra Farum til Hillerød.

 

Derfor sæt X ved Max Watson

 

Mette Andersen, Kjærbovænge 66, genopstiller

 • Jeg genopstiller til repræsentantskabet og vil forsat arbejde for den positive udvikling i Farum Fjernvarme, der vil gøre den endnu bedre.
 • Jeg vil fortsat gerne arbejde for at Farum Fjernevarme forbliver et moderne andelsselskab, således vi i fremtiden fortsat vil spille en betydelig rolle i den udvikling energisektoren gennemgår i disse år.
 • Jeg vil også arbejde for, at Farum Fjernvarme forsat har en høj forsyningssikkerhed og arbejde for endnu lavere priser.
 • Farum Fjernvarme skal i de kommende år lave store investeringer og dem vil jeg arbejde for bliver foretaget på et så oplyst grundlag som muligt.

 

Michael Colding-Jørgensen, Kielshøj 47, genopstiller

Jeg er cand. polit. og har arbejdet i bank, forsikringsselskab og i Københavns Lufthavne.

Jeg håber på genvalg til Repræsentantskabet, idet jeg ønsker:

 • At Farum Fjernvarme skal forblive blandt den billigste fjerdedel af de danske fjernvarmeværker.
 • At vi skal være åbne for at bruge alternative energiformer, men med anvendelse af gennemprøvet teknologi og uden at påtage os større teknisk eller økonomisk risiko.
 • At nye projekter skal besluttes på et veldokumenteret grundlag og med oplysning om, hvorledes projektet påvirker den faste og variable varmepris for forbrugerne.

Endvidere skal Farum Fjernvarme fortsat være et lokalt forankret andelsselskab og  bevare sin selvstændighed.

 

Mogens Flensted-Jensen, Enebovænge 27, nyopstiller

Vi har været tilsluttet Farum Fjernvarme siden 1973. Jeg støtter gerne udvikling og nye muligheder, der giver mere miljøvenlig og billigere varme. Er interesseret i samarbejde med andre fjernvarmeværker, hvis det kan give fordele. Jeg ønsker god information til brugerne.

 

Mogens Wildt, Kjærbovænge 62, genopstiller

Jeg, Mogens Wildt, genopstiller til Repræsentantskabet i gruppe 1. Mit ønske er, at styrke bestyrelsens langsigtede planer om, at nedbringe fjernvarmepriserne samt arbejde for, at tiltrække flere fjernvarmekunder.

  

Tom Borch Jacobsen, Bybækpark 38, nyopstiller

Har boet i Farum siden 1978, og dermed været kunde hos Farum Fjernvarme i disse år.

Vil gerne arbejde for fortsat sikker og prismæssig gunstig varmeforsyning, der skåner miljøet mest muligt.

Erhvervsmæssigt har jeg drevet selvstændig virksomhed som reklamefotograf.

 

-0-0-0-

 

Rev. 24-08-2017

Rev. 21-07-2017