Opstillingsprocedure 2017

Vil du have indflydelse?

Som noget nyt er det besluttet, at afstemningen foretages digitalt. Advisering om afholdelse af valg sker ved annoncering i lokalpressen og på Farum Fjernvarmes hjemmeside. 

Valget gennemføres digitalt i perioden 28. august til 3. september 2017, og stemmeafgivelsen sker via Farum Fjernvarmes hjemmeside ved log-in med forbrugernummer og pinkode. 

Der kan i alt stemmes på maksimum 10 ud af de opstillede kandidater. 

I valgperioden vil stemmeafgivelse kunne foretages på en af Farum Fjernvarme opstillet internet adgang på Stavnsholt Centralen, Stavnsholtvej 33, 3520 Farum. 

De valgte repræsentanter vil efterfølgende blive informeret. De nyvalgte repræsentanter tiltræder umiddelbart efter årsmødets afholdelse. 

Første møde efter valget er et repræsentantskabsmøde for Gruppe 1, der afholdes den 28. september 2017 – dagsorden udsendes senere.

Vil du have indflydelse i Farum Fjernvarme a.m.b.a.? - Annonce bragt i Furesø Avis den 25. april 2017 - 

 

Rev. 08-05-2017

DOWNLOAD
annonce-vil-du-have-indflydelse-furesoe-avis-25-04-2016-dk_1637472.pdf