Repræsentantskabsvalg 2017 - Gruppe 1

Forslag til kandidater ved valg til repræsentantskabet Gruppe I

De private andelshavere, ejerboliger, private udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder vælger som Gruppe I tilsammen 20 repræsentanter, som repræsenterer denne gruppe på selskabets generalforsamling.

Med henvisning til ”Vedtægterne §3” skal der afholdes valg til repræsentantskabet og Farum Fjernvarme efterlyser hermed forslag til kandidater til opstilling på den samlede stemmeseddel.

Enhver andelshaver blandt Gruppe I kan bringe en valgbar andelshaver i forslag, dog kræves 4 stillere pr. opstillet kandidat. Ingen andelshaver kan bringe sig selv eller sin ægtefælle i forslag som kandidat.

Navnene med forslag til kandidater og stillere fremsendes til Farum Fjernvarme, Stavnsholtvej 33, postboks 93, 3520 Farum, senest den 16. juni 2017. Navnene kan afleveres personligt på kontoret på Stavnsholt Centralen, fremsendes pr. post eller via E-mail

Kandidaten skal skrive max 100 ord om sig selv og hvorfor man stiller op, som skal sendes pr. mail til E-mail . Dette skal være Farum Fjernvarme i hænde senest den 16. juni 2017.

Kandidaternes præsentation kan man se her på hjemmesiden under repræsentantskabet Gruppe I efter den 21. juli 2017.

Herefter gennemføres valget i perioden fra den 28. august 2017 til den 3. september 2017.

I valgperioden foretages afstemningen som et digitalt valg, hvor stemmeafgivningen sker ved log-in via vores hjemmeside.

Første møde efter valget er et repræsentantskabsmøde for Gruppe I der afholdes 28. september, dagsorden udsendes senere.

 

Rev. 26-04-2017

DOWNLOAD
Forretningsorden Gruppe 1 - 16-08-2018 - UDGÅET 24-11-2020.pdf
DOWNLOAD
stillerliste
DOWNLOAD
stillerliste brochure