Opstillingsprocedure 2019

Vil du have indflydelse?

Advisering om afholdelse af valg sker ved annoncering i lokalpressen og på Farum Fjernvarmes hjemmeside.

Valget gennemføres digitalt i perioden 4.marts kl. 09.00 til 12. marts 2019 kl. 15.00, og stemmmeafgivelse sker via Farum Fjernvarmes hjemmeside ved log-in med forbrugernummer og pinkode.

Der kan stemmes i alt på maksimum 10 ud af de opstillede kandidater.

I valgperioden vil stemmeafgivelse foretages på af Farum Fjernvarme opstillet internet adgang på Stavnsholt Centralen, Stavnsholtvej 33, 3530 Farum.

De valgte repræsentanter vil efterfølgende blive informeret. De nyvalgte repræsentanter tiltræder umiddelbart efter årsmødets afholdelse.

Første møde efter valget er et repræsentantskabsmøde for Gruppe 1, der afholdes den 2. maj 2019 - dagsorden udsendes senere.

Vil du have indflydelse i Farum Fjernvarme a.m.b.a.? - Annonce bragt i Furesø Avis den 18. december 2018 og den 8. januar 2019. Kan læses nedenfor her.

Rev. 17-12-2018

Rev. 29-11-2018

Rev. 19-02-2019

 

DOWNLOAD
Annonce bragt i Furesø Avis den 18-12-2018 og 08-01-2019 - Vil du have indflydelse.pdf