Forslag til kandidater ved valg i 2019 til repræsentantskabet i Gruppe 1

Forslag til kandidater ved valg til repræsentantskabet i Gruppe 1

De private andelshavere, ejerboliger, private udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder vælger som gruppe I tilsammen 20 repræsentanter, som repræsenterer denne gruppe på selskabets årsmøde.

Med henvisning til ”Vedtægterne §3” skal der afholdes valg til repræsentantskabet, og Farum Fjernvarme efterlyser hermed forslag til kandidater til opstilling på den samlede stemmeseddel.

Forretningsorden for gruppe 1 ligger på Farum Fjernvarmes hjemmeside www.farum-fjernvarme.dk.

Enhver andelshaver blandt Gruppe I kan bringe en valgbar andelshaver i forslag, dog kræves 4 stillere pr. opstillet kandidat. Ingen andelshaver kan bringe sig selv eller sin ægtefælle i forslag som kandidat.

Stillerliste forefindes på Farum Fjernvarmes hjemmeside www.farum-fjernvarme.dk.

Navnene med forslag til kandidater og stillere fremsendes til Farum Fjernvarme, Stavnsholtvej 33, 3520 Farum, senest 25. januar 2019. Navnene kan fremsendes pr. post eller via mail til ffv@farum-fjernvarme.dk

Kandidaten skal skrive max 100 ord om sig selv, og hvorfor man opstiller.  Materialet samt evt. et billede skal sendes pr. mail til ffv@farum-fjernvarme.dk.  Dette skal være Farum Fjernvarme i hænde senest den 8. februar 2019.

Med henvisning til persondataforordningen skal kandidaten acceptere og give samtykke til, at de op til 100 ord lægges ud på Farum Fjernvarmes hjemmeside med navn og adresse, og at materialet videresendes - evt. sammen med et billede - til Dataminds, som lægger det ud på valgsiden Stemonline i valgperioden.

Kandidaternes præsentation kan man se her på hjemmesiden under repræsentantskabet gruppe I efter den 18. februar 2019.

Valget gennemføres elektronisk i perioden 4. marts kl. 09.00 til 12. marts 2019 kl 15.00.  Det vil også være muligt at få hjælp til at stemme på Stavnsholt centralen.

De valgte repræsentanter vil blive informeret.  Årsmødet er første møde efter valget

Rev. 13-12-2018

Rev. 19-02-2019