Kandidatliste 2021

Nedenfor findes Farum Fjernvarmes 'vision 2025' samt de opstillede kandidater
til 'repræsentantskabet gruppe 1'

Når valgperioden starter den 8. marts 2021, bliver denne side opdateret med
præsentation af den enkelt kandidat samt et foto.

                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

'Vision 2025'  
Vi vil være dit foretrukne valg!

  • Levere miljørigtig varme på et ansvar og konkurrencedygtigt grundlag.
  • Sikre forsyningssikkerhed ved valg af grønne robuste løsninger.
  • Søge bredt samarbejde, for derigennem at bidrage til FNs verdensmål på klimaområdet.
  • Forblive forbrugerejet.

Visionen er godkendt af bestyrelsen på et bestyrelsesseminar i august 2019

                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rev. 1. februar 2021 / JME

 

Kandidater
Gruppe 1 - 'Private andelshavere og ejerboliger'

 

DOWNLOAD
Rep.Valg 2021 Stillerliste Grp. 1

Præsentation af kandidaterne ved valget 2021

Nedenfor finder du en præsentation af kandidaterne for gruppe 1 'Private andelshavere og ejerboliger' .

Rev. 4. marts 20201 / JME

DOWNLOAD
Rep.Valg 2021 Stillerliste Grp. 1 (100 Ord + Billede Til Hjemmesiden)