Vi vil varsle og annoncere for valget efter gældende vedtægter, hvilket vil sige med mindst 14 og højst 21 dages varsel, og dette i Furesø Avis, ligesom vi varsler valget via SMS, E-Forsyning og her på hjemmesiden.

Annoncerne vil, når de er klar, blive up loadet herunder.

Vedtægter 
Læs yderligere i de gældende vedtægter / forretningsorden:

 

Da der endnu ikke er valgt kandidater til repræsentantskabsgruppe 3 og 4, vil forretningsorden for disse grupper, først ligge klar efter valget i 2023.

 

Tidsplan for varsling

  • Furesø Avis - annonce 1  (Valginformation med opfordring til at stille op)
    Onsdag den 18. januar 2023
    Onsdag den 25. januar 2023 

  • Furesø Avis - annonce 2 (kandidatoversigter - grp. 1, grp. 3, grp. 4)
    Onsdag den 15. februar 2023 
    Onsdag den 22. februar 2023

14. februar 2023 / JME

//