Vision 2025

Visionen er godkendt af bestyrelsen på et bestyrelsesseminar i august 2019

Vi vil være dit foretrukne valg!

  • Levere miljørigtig varme på et ansvarligt og konkurrencedygtigt grundlag.
  • Sikre forsyningssikkerhed ved valg af grønne robuste løsninger.
  • Søge bredt samarbejde, for derigennem at bidrage til FN's verdensmål på klimaområdet.
  • Forblive forbrugerejet.

.

Rev. 12. oktober 2020 / JME