Bestyrelse - ledelse


Bestyrelsen består af i alt 9 medlemmer, hvoraf gruppe I vælger 4 medlemmer og 2 suppleanter. Gruppe II vælger tilsvarende 4 medlemmer og 2 suppleanter, idet begge grupper vælger bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år.

Efter hvert kommunevalg udpeger Furesø Byråd et medlem og en suppleant for den følgende valgperiode.

Bestyrelsen har pr. 27. september 2018 følgende sammensætning:

Formand
Kirsten Nielsen Akaciepark 43

Næstformand
Steen B. Fich Kjærbovænge 7

Kasserer
Jakob Nielsen Bybækterrasserne 161B

Thomas Jensen Bybækterrasserne 143F
Max Watson Gartnervænget 15
Sven Krarup Nielsen Maglehøj 34
Nina Olsen Vejgårdspark 93
Ketty Træholt Gammelgårdsvej 37

udp. af Furesø Byråd
Hasan Yilmaz Ryttervænget 44

udp. af Furesø Byråd, suppleant
Lene Munch-Petersen Ravnehusparken 6, 3500 Værløse

Suppleanter til bestyrelsen for Gruppe I
1. suppleant Jørgen Torm Bybækpark 29
2. suppleant Flemming Sørensen Nygårdspark 20

Suppleanter til bestyrelsen for Gruppe II
1. suppleant Annelise Refshauge Gammelgårdsvej 30, 2. th 

 

Farum Fjernvarmes adm.direktør Nighat Kamal deltager altid i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.


Rev. 11-10-2018