Bestyrelse - ledelse


Bestyrelsen består af i alt 8 medlemmer, hvoraf gruppe I vælger 4 medlemmer og 2 suppleanter. Gruppe II vælger tilsvarende 4 medlemmer og 2 suppleanter, idet begge grupper vælger bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år.

Bestyrelsen har pr. 12. december 2019 følgende sammensætning:

Formand
Kirsten Nielsen Akaciepark 43

Næstformand
Steen B. Fich Kjærbovænge 7

Kasserer
Thomas Jensen, Bybækterrasserne 143F

Sven Krarup Nielsen, Maglehøj 34 
Nina Olsen, Vejgårdspark 93
Jørgen Torm, Bybækpark 29
Bent Bjørn Hansen, Enebovænge 29
Henrik Haugaard Pedersen, Birkhøjterrasserne 428D

Udpeget af Furesø Byråd
Hasan Yilmaz, Ryttervænget 44

Suppleant udpeget af Furesø Byråd
Lene Munch-Petersen, Ravnehusparken 6, 3500 Værløse

Suppleanter til bestyrelsen for Gruppe I
1. suppleant Ketty Træholt, Gammelgårdsvej 37


Suppleanter til bestyrelsen for Gruppe II
1. suppleant Annelise Refshauge Gammelgårdsvej 30, 2. th 

 

Farum Fjernvarmes adm.direktør Nighat Kamal deltager altid i bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.


Rev. 12-12-2019