Stillerliste og stillerliste brochure

Til brug ved valg i Repræsentantskabs Gruppe 1

Vil du have indflydelse? - Opstil til repræsentantskabet for de private andelshavere i Gruppe 1.

Navne med forslag til kandidater og stillere fremsendes til Farum Fjernvarme, Stavnsholtvej 33, 3520 Farum, afleveres personligt på kontoret på Stavnsholt Centralen eller sendes via E-mail 

  

Rev. 17-03-2017
Rev. 23-03-2017

DOWNLOAD
stillerliste
DOWNLOAD
stillerliste brochure