Farum Fjernvarmes vision

Visionen er godkendt af bestyrelsen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. april 2016.

Vi vil være det foretrukne valg!

Vi vil sikre stabile priser og fastholde forsyningssikkerheden på et bæredygtigt grundlag.

Vi vil fortsat være forbrugerejet og derigennem fremtidssikre varmeforsyningen i det samfund, vi er en del af.