Vision 2025

Visionen er godkendt af bestyrelsen på et ekstraordinært
bestyrelsesmøde den 10. april 2016.

Vi vil være det foretrukne valg!

Vi vil sikre stabile priser og fastholde forsyningssikkerheden
på et bæredygtigt grundlag.

Vi vil fortsat være forbrugerejet og derigennem fremtidssikre
varmeforsyningen i det samfund, vi er en del af.