Stillerliste og stillerliste brochure 2021

Til brug ved valg i 'repræsentantskabet' (gruppe 1)

Vil du have indflydelse...?

- så opstil til repræsentantskabet for 'private andelshavere og ejerboliger' (grp. 1.)

Navne med forslag til kandidater og stillere sendes til

Farum Fjernvarme,
Stavnsholtvej 33,
3520 Farum,

Forslag kan ligeledes afleveres i postkassen eller sendes via mail 

Rev. 11-01-2021 / JME

DOWNLOAD
Brochure 'Vil du have indflydelse' (rep. grp. 1)
DOWNLOAD
Stillerliste Grp. 1 2021