Ofte stillede spørgsmål

Administration

Hvor tit skal måleren aflæses?
Farum Fjernvarme fjernaflæser alle målere månedligt.

Forbrugeren kan selv aflæse måleren til forbrugerens egenkontrol af forbruget. For at logge ind skal bruges forbruger nr. samt pin-kode, som kan ses på dine opkrævninger via din netbank. Log-ind via E|Forsyning.

Log-ind
For at logge ind skal bruges forbruger nr. samt pin-kode, som kan ses på dine opkrævninger via din netbank. Log-ind via E|Forsyning.
Hvornår udsendes årsopgørelsen?
Årsopgørelse og rate 1 udsendes samtidig med opkrævning af 1. rate via Nets/Betalingsservice og kan ses på E|forsyning via vores hjemmeside samt via din netbank.
Hvor mange rater skal der betales i varmeåret?
Varmeåret følger kalenderåret, og varmebidraget opkræves over 4 rater med forfald den 1. i måneden. Raterne opkræves 1. marts, 1. maj, 1. august og 1. november. 

Hvordan beregnes acontoraterne?
Varmebidragets størrelse er baseret på sidste års forbrug reguleret til et ”normalårsforbrug”

Hvordan skal man forholde sig ved fraflytning?
Klik på Meld flytning og udfyld formularen.

Når Farum Fjernvarme har modtaget flyttemeddelelsen fremsender vi en afregning til fraflytteren og en ny acontoopgørelse til den nye ejer for resten af varmeåret. Fjernvarmeopgørelsen skal derfor ikke indgå i en evt. refusionsopgørelse.

Flytteopgørelsen kan også fremsendes som en E-mail.

Teknik

Vi har kun varme på nogle radiatorer?
Ved indirekte anlæg undersøger du om cirkulationspumpen er tændt? - har du prøvet at udlufte dine radiatorer? –– motioner dine radiatorventiler – evt. sidder stålstiften i ventilen fast, denne kan du forsigtigt trække ud, efter du har fjernet termostatgrebet - kan snavssamleren være tilstoppet?

Vi har kun varme på radiatorerne, men ingen varmt vand – hvad skal vi gøre?
Kontakt venligst din VVS-installatør.

Måleren virker helt død - den lyser rødt?
Aftal tid med Farum Fjernvarme for besigtigelse målerinstallationen.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg ønsker at ændre eller udvide mit anlæg?
Enhver ændring af anlægget skal anmeldes til Farum Fjernvarme og udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør. VVS-installatøren skal kontakte Farum Fjernvarme for trykprøve samt kontrol af det udførte arbejde. Ved godkendt installation udsteder Farum Fjernvarme attest med færdigmelding. Er installationen ikke udført efter gældende bestemmelser kan den ikke godkendes og tilsluttes.