Ofte stillede spørgsmål

Administration

Hvor tit skal måleren aflæses?
Farum Fjernvarme fjernaflæser alle målere månedligt.

Forbrugeren kan selv aflæse måleren til forbrugerens egenkontrol af forbruget. For at logge ind skal bruges forbruger nr. samt pin-kode, som kan ses på dine opkrævninger via din netbank. Log-ind via E|Forsyning.

.

Log-ind
For at logge ind skal du bruge dit
  • Forbrugernummer
  • 4-cifret pinkode
Du finder oplysningerne på dir velkomstbrev samt på dine opkrævninger via din netbank.
Dog er disse ikke at disse ikke at finde på 'rateopkrævningen den 1. marts 2021)
Log-ind via E|Forsyning.
.
Hvornår udsendes årsopgørelsen?
Årsopgørelse og rate 1 udsendes samtidig med opkrævning af 1. rate via Nets/Betalingsservice og kan ses på E|forsyning via vores hjemmeside samt via din netbank.
.
Hvor mange rater skal der betales i varmeåret?
Varmeåret følger kalenderåret, og varmebidraget opkræves over 4 rater med forfald den 1. i måneden. Raterne opkræves 1. februar, 1. maj, 1. juli og 1. oktober i 2022.

.

Hvordan beregnes acontoraterne?
Varmebidragets størrelse er baseret på sidste års forbrug reguleret til et ”normalårsforbrug”

.

Hvordan skal man forholde sig ved fraflytning?
Klik på Meld flytning og udfyld formularen.

Når Farum Fjernvarme har modtaget flyttemeddelelsen fremsender vi en afregning til fraflytteren og en ny acontoopgørelse til den nye ejer for resten af varmeåret. Fjernvarmeopgørelsen skal derfor ikke indgå i en evt. refusionsopgørelse.

Flytteopgørelsen kan også fremsendes som en E-mail.

.

Teknik

Vi har kun varme på nogle radiatorer?
Ved indirekte anlæg undersøger du om cirkulationspumpen er tændt? - har du prøvet at udlufte dine radiatorer? –– motioner dine radiatorventiler – evt. sidder stålstiften i ventilen fast, denne kan du forsigtigt trække ud, efter du har fjernet termostatgrebet - kan snavssamleren være tilstoppet?

.

Vi har kun varme på radiatorerne, men ingen varmt vand – hvad skal vi gøre?
Kontakt venligst din VVS-installatør.

.

Måleren - virker død / lyser rødt?
Kontakt Farum Fjernvarme og aftal en tid for besigtigelse af målerinstallationen.

Ring 4495 0888 - tast 1

.

Ændre eller udvide anlæg?
Enhver ændring af anlægget skal anmeldes til Farum Fjernvarme og udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør.

VVS-installatøren skal kontakte Farum Fjernvarme for trykprøve samt kontrol af det udførte arbejde.

Ved godkendt installation udsteder Farum Fjernvarme en attest med færdigmelding.

Er installationen ikke udført efter gældende bestemmelser, kan den ikke godkendes og tilsluttes.

Rev. 01.02.2022 / BP