Udbygningsplanerne bliver forsinket

Da priserne fra vores entreprenører , siden vi udarbejdede de tidligere udsendte tilbud om tilslutning til fjernvarmen, er steget betydeligt, har Farum Fjernvarme midlertidigt måtte stoppe for udrulningen af fjernvarme i Farum.

Omkostningerne på udbygning bliver fulgt tæt, og så snart priserne er kommet ned på et mere normalt leje, vender vi tilbage med ny pris på tilslutning til fjernvarmen.

Vi er naturligvis kede af situationen, men da det er på baggrund af ude fra kommende påvirkninger, er der ikke så meget vi kan gøre.

Vi forventer, at vi i løbet af 2023 vil kunne fastlægge en revideret tidsplan for udrulningen.

 

20. december 2022 / JME