FAQ - ofte stillede spørgsmål                     

Vi får løbende henvendelser med gode spørgsmål om etablering af fjernvarme i forbindelse med udrulningen.

For at give den bedste kundeservice, har vi nedenfor samlet alle spørgsmålene inklusive svarene derpå. 

  • Økonomi
  • Aftalevilkår
  • Tekniske spørgsmål
  • Overordnede spørgsmål

Spørgsmål og svar er i forbindelse med Farum Fjernvarmes kampagne, der løb i foråret og sommeren 2022.

Oversigten vil løbende blive opdateret, ligesom vi tager forbehold for ændringer.

FFV / 5. januar

ØKONOMI
Hvad koster det at installere fjernvarme

Vi er pt. i gang med at beregne dette. Når der er nyt, vil siden blive opdateret.

Omkostninger ifm egen varmepumpe kontra fjernvarme

Omkostningerne ved fjernvarme er som hovedregel mindre, end det er med en varmepumpe. Samme gælder vedligeholdelsen da den er uden store behov for periodisk service.

Støjgener skal man tillige tage med i betragtningen. Nogle varmepumper (de billigste) støjer en del og har give anledning til en del borgerklager.

Gasanlæg - hvad koster det at nedtage dette

Du skal selv afmelde din gasaftale. Husk at søge ’Statens afkoblingsordning’ som kan dække dine udgifterne i den forbindelse.

Læse mere om statens afkoblingsordning >>her<< .

Afkobling af naturgasanlæg - er bortskaffelse af alle rør osv. inkl. i prisen

Ja – alt er med. Undtaget er dog gasstikledningen som ejes af gasselskabet.

Nedtagning af kedel, varmtvandsbeholder og nødvendige rør for installation af det nye anlæg er inklusive i prisen.

AFTALEVILKÅR
Reetablering af have, fortov og lignende

FFV reetablerer alt - have, træer, blomster fortov, asfalt, fliser, fællesveje o. lign. Alt vil stå tilbage så det så vidt muligt fremstår som det var før vi etablerede fjernvarmen.

Service på fjernvarmeanlæg - køb kontra abonnement

I standardpakken er der ifm. abonnementsordningen medregnet service på fjernvarmeanlægget ved behov. I skrivende stund kan service IKKE tilbydes til de kunder som ønsker at købe eget anlæg.

Salg af hus - går aftalen videre til ny ejer

Ja det gør den, husk dog at overdrage aftalen til ny ejer.

Dokument til overdragelse kan rekvireres hos Farum Fjernvarme.

Overdrages aftalen ikke vil fjernvarmeunitten blive fjernet. Udgifter hertil påhviler ejer af huset.

Kan ordningen ændres fra abonnement til køb

Abonnementsordningen kan godt ændres til ’ejer-ordning’. Dette kræver dog at en pris skal bregnes ud fra anlæggets alder / levetid.

Service bortfalder hvis man ændrer abonnementsordningen.

70 - 90 % tilslutning - hvorfor

Det er en økonomisk betragtning. Projektet med udrulning af fjernvarme til nye forbrugere skal være selvfinansierende og dermed ikke en økonomisk belastning for bestående forbrugere.

Er abonnementsordningen inkl. varmtvandsbeholder

Nej, den er inklusive en gennemstrøm-veksler, som alle undersøgelser viser er den klogeste driftsform.

Kan abonnementsordningen opsiges

Ja, det kan den godt.

TEKNISKE SPØRGSMÅL
Hvor lang er levetiden på en fjernvarmeunit

Der er ikke en fast levetid på en fjernvarmeunit. Den bliver udskiftet når Farum Fjernvarme finder det nødvendigt.

Hvem kan svare på om nuværende anlæg/radiatorer kan benyttes til fjernvarme

Konverterer du fra gas, olie eller varmepumpe, vil du formodentlig nemt kunne konvertere til fjernvarme.

Ved tvivlsspørgsmål kan du kontakte din lokale VVS-sagkyndige. Yderligere kan Farum fjernvarme også være behjælpelig med svar på dette. Kontakt Farum Fjernvarmes energitekniker på 4495 0800.

Hvilken type unit indgår i tilbuddet

Det er en Gemina Termix VVX-unit.

Kan den unit, der indgår i tilbuddet, regulere fremløb til 40 gradermløb

Vores unit ’Gemina Termix VVX-unit’ kan godt sættes til en fremløbstemperatur på 40 grader, dette vil blot begrænse evt. radiatorer til 40 grader.

Er jeres unit med udeføler

Vores unit ’Gemina Termix VVX-unit’ er med udeføler.

Hvad gør jeg, hvis mit gamle gasfyr bryder sammen

Vi kan formidle kontakt til Farum Fjernvarmes VVS-samarbejdspartner.

Efter aftaleindgåelse vil Farum Fjernvarme kunne være behjælpelig med reservedele, i det omfang vi har reservedelene på lager. Husejer afholder selv arbejdslønnen i denne forbindelse.

1-strengsanlæg

Selvom du bor i et ældre hus, eller et hus der opvarmes med et-strengs-radiatoranlæg, er der ingen grund til bekymring. Fjernvarme er også en god varmekilde for dig.

Ved et et-strengs anlæg gælder det blot en tilpasning af anlægget hvilet VVS’eren klarer ifm. opsætning. 

Læs yderligere  i >>rapporten fra Plan Energi<< og bliv klogere på, hvad du skal være opmærksom på.

OVERORDNEDE SPØRGSMÅL IFM KONVERTERING
Ejerforening - skift til fjernvarme

Kontakt Farum Fjernvarme for tilbud.

Brug gerne vores >>kontaktformular<<.

Hvor nem er fjernvarme

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den er nem, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder den ikke mere end et overskab.

Ved fjernvarme, er det fjernvarmeselskabet, der har leveranceansvaret for varme til din bolig.

Hvornår er fjernvarme det bedste valg

Hvis det er muligt at skifte til fjernvarme, vil det være både billigere og mere klimavenligt at droppe olie og naturgas.

I bynære områder er fjernvarme generelt billigere og tillige er det et nemt og grønt alternativ.

Bor du i et landområde uden fjernvarme, er varmepumper og jordvarme formodentlig det billigst alternativ.

Hvorfor tænker man ikke regionalt ift. fjernvarme

Farum Fjernvarme samarbejder allerede med eksterne partnere og er i løbende dialog med andre. Vi undersøger tillige løbende mulighederne for alternative opvarmningsformer.

Hvornår skal olie- og gasfyr være udfaset

Inden 2030 skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmes med fossile brændsler, omstilles til grøn energi som for eksempel fjernvarme. 

Fossil brændsel - hvornår er Farum Fjernvarme 100 % konverteret

Inden 2030 skal de 500.000 boliger, der stadig opvarmes med fossile brændsler, omstilles til grøn energi som for eksempel fjernvarme.

Alternative varmekilder hos Farum Fjernvarme

Farum Fjernvarme arbejder vedvarende på at finde nye varmekilder, og vi kigger i øjeblikket efter områder hvor vi kan sætte andre typer af anlæg op.

Vi er yderligere i dialog med blandt andet Vestforbrænding og Hillerød Forsyning om at udnytte synergierne. Vi ser frem til en forholdsvis hurtig løsning.

Hvorfor er fjernvarmen billigere i Værløse

Farum Fjernvarme og Værløse Fjernvarme producerer ikke fjernvarme på baggrund af de samme energikilder. Da både gas, olie og el er stedet siden oktober 2021, hvilket er Farum Fjernvarmes energikilder, er fjernvarmeprisen dermed steget i Farum.

Varmepumpen - Kan Farum Fjernvarme garantere stabil drift og mere end 30%

FFV og vores rådgivere arbejder målrettet på at få løst udfordringerne med varmepumpen. Varmepumpen er er både sikker, billig og en stabil løsning. Vi forventer at varmepumpen kører med en stabil drift på 80 %.

Hvor stor er CO2-udledningen med forskellige varmekilder i et hus på 130m2
  • Oliefyr:                                5,683 ton / år
  • Gasfyr:                                3,396 ton / år 
  • Varmepumpe:                      1,241 ton / år

Kilder: Olie og naturgas: 

Beregning baseret på Energistyrelsens fremskrivning af CO2-udledninger for naturgas samt

HVOR KAN JEG LÆSE MERE OM VARMEKILDER, PRISER, VARMEPUMPE, O.A.
Læs vores generelle FAQ

Farum Fjernvarme har en FAQ, hvor du med fordel kan læse mere.
Du finder den >>her<<.

Jeg har et spørgsmål

Har du et spørgsmål, du ikke fik svar på, er du velkommen til at sende det til >>os<<.

FFV / den 5. januar 2023.