Biomasseprojekt

Farremosen - rev 09-05-2018

Samarbejde med Norfors

Norfors har tidligere heddet Nordforbrænding. Skiftede navn til Norfors pr. 30. maj 2015

For yderligere information læs venligst pressemeddelelsen nederst.

 

1. Arkitekt oplæg

Farum Varmeværk har entreret med Arkikon, der er specialister i teknisk byggeri. Målet er en både æstetisk og teknisk løsning.

Arkikon beskriver projektet således:

Farum Varmeværk er tænkt som et visuelt stærkt landmærke. Formsproget er traditionelt i sine grundformer, men dristigt i måden formerne udtrykkes på. Arkitektonisk er der arbejdet på at skabe en bygning der afspejler den indvendige teknik. Lager og kedelsal er skabt som en klassisk T-bygning, der er udtryk for optimal rationalitet og logistik. Administrationen er placeret så den er synlig udadtil, hvilket opfordrer til en levende arkitektur. Bygninger er bundet sammen af en grøn gangbro. Flowet i varmeproduktionen er en lineær bevægelse. Denne funktionelle og rationelle logistik er oversat så direkte som muligt til bygningsdesignet. Drift og administration er placeret parallelt med flowet, så der fra personalefaciliteterne er direkte kontakt til både flislageret og kedelsalen og dermed hjertet i varmeværket. Bygningens former skaber et nyt landskab på den flade grund og tilfører dermed en ny identitet til området. Der er valgt materialer ud fra en ide om enkle, men robuste løsninger som overordnet vil skabe en lethed i udtrykket, hvor grønne elementer er tilført for at skabe en levende bebyggelse.

Se flere billeder af projektet på Arkikons hjemmeside.

 

 

DOWNLOAD
Bilag 1 -Projektforslag af 16. juni 2017, Rev 2.pdf
DOWNLOAD
Bilag 2 - Høringssvar-fra-furesø-kommune-HMN NaturgGas-og-Vestforbrænding.pdf
DOWNLOAD
bilag-3-farum-fjernvarmes-kommentarer-til-høringssvar-af-7-august-2017.pdf
DOWNLOAD
bilag-4-niras-raadgivernotat-af-20-juli-2017.pdf
DOWNLOAD
bilag-5-forvaltningens-anmodning-om-supplerende-oplysninger-af-1-nov-2017.pdf
DOWNLOAD
bilag-6-farum-fjernvarmes-supplerende-oplysninger-af-30-nov-2017.pdf
DOWNLOAD
bilag-7-forvaltningens-hoeringsnotat-af-9-feb-2017.pdf
DOWNLOAD
presseomtale-annonce-i-furesoe-alleroed-nyt-og-frederiksborg-amts-avis-april-2018.pdf
DOWNLOAD
presseomtale-artikel-i-alleroed-nyt-15-marts-2018-nyt-biovaerk-i-farremosen-er-kommet-i-modvind.pdf
DOWNLOAD
presseomtale-artikel-i-frederiksborg-amts-avis-16-marts-2018-alleroed-afviser-biomasseanlaeg.pdf
DOWNLOAD
bilag-1-10 - Tilhørende klage til Energiklagenævnet.pdf
DOWNLOAD
klage-til-energiklagenævnet af 8. maj 2018.pdf