Fjernvarmesagen

Her kan du læse det nyeste i fjernvarmesagen

DOWNLOAD
Brev til Energitilsynet sendt fra vores advokat Energi & Miljø 30. okt. 2012.PDF
DOWNLOAD
Bilag 1 Kopi af byggeregnskab for etablering af ledning af 27. november 1996.pdf
DOWNLOAD
Bilag 2 Kopi af Energistyrelsens brev af 28. oktober 1994.pdf
DOWNLOAD
Bilag 3 Kopi af Værløse Kommunes brev af 16. december 1994 (.pdf
DOWNLOAD
Bilag 4 Kopi af Energistyrelsens brev af 30. januar 1995.pdf
DOWNLOAD
Bilag 5 Kopi af Sjællandske Kraftværkers brev af 16. august 1996.pdf
DOWNLOAD
Bilag 6 Kopi af Ny Samarbejdsaftale af 19. december 2007.pdf
DOWNLOAD
Bilag 7 Kopi af Ny Samarbejdsaftale af 19. december 2007.pdf
DOWNLOAD
Bilag 8 Kopi af priseftervisning for Hillerød Kraftvarmeværk for varmeåret 2010.pdf
DOWNLOAD
Bilag 9 Kopi af Ernst & Youngs forbehold for Vattensfalls priseftervisning.pdf
DOWNLOAD
Bilag 10 Kopi af priseftervisning for Hillerød Kraftvarmeværk for varmeåret 2011.pdf
DOWNLOAD
Bilag 11 Kopi af Deloittes revisorerklæring til priseftervisningen for varmeåret 2011.pdf
DOWNLOAD
Bilag 12 Kopi af Hillerød Kraftvaremværks prisanmeldelser 2012 for Hillerød Varme, Farum Fjernvarme og Værløse Varme.pdf
DOWNLOAD
Bilag 13 Kopi af Hillerød Kraftvarmeværks årsregnskab for 2012.pdf
DOWNLOAD
Bilag 14 Kopi af referat af bestyrelsesmøde den 15. december 2010 hos Vestforbrænding.pdf
DOWNLOAD
Bilag 15A Kopi af Vattenfalls notat af 8. juni 2012.pdf
DOWNLOAD
Bilag 15B Regneark til Vattenfalls notat af 8. juni 2012.pdf
DOWNLOAD
Bilag 16 Kopi af artikel Frederiksborg Amtsavis 30. oktober 2012.pdf
DOWNLOAD
Bilag 17 Kopi af Vattenfalls a conto afregning af 18. februar 2011.pdf
DOWNLOAD
Bilag 18 Kopi af Dansk Fjernvarmes Projektselskabs oversigt over 20 årig lineær afskrivning af transmissionsledning.pdf