Geotermi

DOWNLOAD
EU projekt om geotermi Geodh Projektet.pdf
DOWNLOAD
Energitilsynet afgørelse I Viborgsagen.pdf
DOWNLOAD
Geotermi kan blive fremtidens varmekilde i Farum Fjernvarme.pdf
DOWNLOAD
Brochure til lodsejere vedr. de seismiske undersøgelser - Farum Fjernvarme april 2013.pdf
DOWNLOAD
Furesø undergrund.pdf
DOWNLOAD
Kort fortalt om Geotermi - Farum Fjernvarme april 2013.pdf
DOWNLOAD
Orienteringskrivelse til de berørte lodsejere, vedr. fotoregistrering - Farum Fjernvarme april 2013.pdf
DOWNLOAD
Opdateret kort over seismisk linjeføring.pdf
DOWNLOAD
Information om geotermi 1.pdf