Status på varmepumpeprojektet

Nedenfor findes statusopdateringer vedr. Farum Fjernvarmes byggeprojekt på den store varmepumpe.

I starten af projektet var der ugentlige opdateringer, da der i den periode skete en masse på byggepladsen.

I takt med, at vi er kommet tættere på afslutningen af projektet, er der naturligt færre opdateringer.

Pr. august 2021 har vi derfor valgt, at der kun lægges nyheder op, når der sker nyt på projektet.

 

Rev. 14. december 2021 / JME

_ _ _ 

.

* STATUS 2020 *

Uge 23

I den forgangene uge er støbningen af gulvet i teknikbygningen påbegyndt, de nye fjernvarmerør er gravet ned og lagt ind i bygningen, og pilotering af kølegården er forsat i gang.

 

Uge 25

I den forgangene uge er gulvet i teknikbygningen støbt færdigt, og fundamentet i kølegården er næsten færdigt.

 

Uge 26

I den forgangene uge er betonelementerne til teknikbygningen begyndt at blive opstillet, og fundamentet i kølegården er færdigt.
Gravearbejdet for el-kablet til varmepumpen er også kommet godt i gang.

Uge 27

I den forgangene uge er bygningens ydervægge blevet færdige, og anden sal er kommet på.

I kølegården er stålstativet, som skal holde luftkølerne, begyndt at blive rejst.

Der er blevet opsat et 'live-videokamera' på byggepladsen hvilket betyder, at vi nu kan lave timelaps af byggepladsen - se nedenfor.

Gravearbejdet for el-kablet til varmepumpen er godt i gang.

Tracéet gennem skoven er næsten færdigt og arbejdet på Paltholmvej er gået i gang.

Her er billeder fra sidste uges byggeplads:

Uge 28

Status på varmepumpeprojekt (opdatering af 6. juli)

I den forgangene uge har teknikbygningen fået tag på.

I kølegården forsætter arbejdet på stålstativet, og i den kommende uge
bliver de første luftkølere leveret.

Timelaps
Sidste uges timelapse fra byggepladsen kan ses her:

Videorundvisning
Få en rundvisning i teknikbygningen her

Gravearbejdet for el-kablet til varmepumpen forsætter efter planen.

Uge 29

I den forgangene uge er arbejdet med taget på teknikbygningen forsat.
Derudover er væggene ”sat fast” og det indvendige rørarbejde er påbegyndt.

I kølegården er de første luftkølere ankommet og monteret. Luftkølerne vil
komme løbende over de næste par måneder.

El-kablet er blevet gravet ned på Paltholmvej, og i næste uge starter gravearbejdet
i stien ved golfbanen, hvorfor stien vil være spærret af.

Timelapse  
Se timelaps fra byggepladsen i uge 28 - klik her

Grundet sommerferie vil der ikke blive lagt statusbilleder op i de næste 3 uger.

Uge 33

Arbejdet på teknikbygninger skrider frem efter planen, og taget er tæt og gulvet har fået første omgang maling.

Opsættelsen af rørene i bygningen er påbegyndt og over den næste periode, vil de forskellige maskinkomponenter blive leveret og installeret.

I kølegården er de to første hold luftkølere blevet leveret og installeret.

Timelaps - uge 32
Sidste uges timelapse fra byggepladsen ligger her

El-kablet er blevet gravet ned, så nu mangler det bare at blive tilsluttet til transformer-rummet i teknikbygningen.

Her er billeder fra sidste uges byggeplads:

 

Timelaps - uge 30 - 32

Grundet sommerferie er der ikke billeder fra byggeriet i perioden fra uge 29 - 32.

Timelaps for ugerne 30 - 32 kan dog ses her

Uge 34

I den forgangene uge er arbejdet med den indvendige rørføring i maskinhallen fortsat, og de første maskinkomponenter er ankommet.

I kølegården er svejsningen i fuld gang, og der arbejdes på rørføringen mellem kølegården og teknikbygningen.

Timelaps fra byggepladsen i uge 33
Vi har desværre haft en teknisk fejl og kameraet har derfor været ude af drift et par dage.

Klik her for at se optagelserne 

Billederne nedenfor er fra byggepladsen i uge 34:

Uge 35

Endelig nåede vi så langt i projektet, at rejsegildet blev en realitet. Med en fin tilslutning blev det afholdt torsdag den 20. august.

Fotos fra rejsegildet kan ses her.

Status på projektet 
Der er blevet gravet vandrør ind til teknikbygningen, og ligeledes opsat yderligere af det stålstativ, som skal bærer rørene.

Et telt er rejst over kølegården, så svejsearbejdet kan forsætte på trods af det kommende efterårsvejr.

Timelaps uge 35
Er du interesseret i at følge projektet på video, så kig med her

Uge 40

Vores totalentreprenør gik desværre konkurs, så byggeriet har derfor stået stille
i en kort periode. Nu er der imidlertid gang i projektet igen, så dermed starter vores
ugentlige opdatering op på ny.

Hermed billeder fra uge 40

 

Uge 41

I bygningen er skruekompressorerne nu ved at blive monteret, og som
det kan ses på fotoet nedenfor, så er der blevet opsat og svejset indvendige
rør samt opsat stiger til elkablerne.

Kølegården er nu halvvejs færdig... 
I kølegården er der blevet i skrivende stund opsat og svejset flere rør
og kølegården er med dette nu halvvejs færdig.

Timelaps
Vores overvågning på byggepladsen som genererer timelaps, har desværre
lidt tekniske problemer. Der er dermed ingen timelaps at vise denne gang.

Vi arbejder selvfølgelig på, at få problemet løst så vi igen i næste uge kan
vise lidt filmoptagelser fra byggepladsen.

Billeder
Billeder er der da heldigvis, så hermed... :-)

Uge 42

I denne uge blev brønden til kondensvandet gravet ned. Transmissionsledningen blev ligeledes gravet fri, så den nu er klar til indskæring i næste uge.

I teknikbygningen er skruekompressorerne færdigmonteret og en del af pladevarmeveksleren blev monteret. Derudover blev væggene til toilettet opstillet.

I kølegården er de sidste energioptager begyndt at ankomme og i næste uge skulle alle energioptagerne være på plads i kølegården.

Vores timelapse har desværre stadig haft tekniske problemer, hvorfor der desværre ikke er noget at vise.

Billeder fra sidste uges byggeplads:

Uge 43

Der er nu blevet indskåret på transmissionsledningen, så denne er blevet forbundet med den nye teknikbygning. Samtidig er de to store fjernvarmeventiler inden i bygningen blevet monteret.

I maskinrummet er flere pladevarmeveksler blev monteret og flere rør er blevet svejset på.
Derudover er fjernvarmepumperne blevet opsat.  

I kølegården er de sidste energioptagere blevet monteret, og jordvarmeanlægget under kølegården
er ved at blive anlagt.

Vores problemer med timelapse forsætter desværre, men der er en kort en fra fredag til mandag.
Se timelaps HER

Billeder fra byggepladsen

Varmepumpeprojekt - uge 44

I denne uge begyndte bl.a. monteringen af vinduerne i bygningen og el-tavlerne i tavlerummet

I maskinrummet forsættes svejsning af rørene, stempel kompressorerne er ved at blive monteret, og motorerne til skruekompressorerne er sat på plads.

Der er begyndt at blive lagt belægning i kølegården.

Derudover er isoleringen af rørene både i kølegården og bygningen påbegyndt og der er sat stiger op.

Timelaps

Der vil ikke længere blive lagt timelaps op her på hjemmesiden, og dette da vi har haft en del tekniske udfordringer.

Vi vil naturligvis fortsætte med at lægge billeder op 

Billeder fra uge 44 

Varmepumpeprojekt - uge 45

Så er der monteret både vinduer og døre i bygningen og installationen af el-tavlerne er i fuld gang.

Transformerne står klar til at blive monteres i transformerrummet og 10 kV kablet er gravet ind til bygningen og er nu klar til at blive ført ind til transformerne.

I maskinrummet er motorerne blevet monteret på skruekompressorerne og stempelkompressorerne er blevet færdigmonteret.

På taget af bygning er ventilationsanlægget blevet monteret.

Isoleringen af rørene i kølegården er næsten færdig, og der lægges forsat fliser under kølegården.

Billeder fra denne uges byggeplads:

Status på varmepumpe projekt opdatering uge 46

I denne uge er 10 kV kablet blevet installeret og arbejder med transformerne påbegyndt.

Porten til maskinrummet blevet monteret, og i maskinrummet er maskinerne blevet isoleret. Derudover forsætter isoleringen og montage af rør samt montage af ventiler og varmevekslere.

I kølegården forsætter isoleringen af rørene også og belægning af fliser.

Uge 48

I denne uge har vi fået sat 'Mobilkaj' op. Mobilkaj er en mobil oliekedel, som skal forsyne DHL med varme i varmepumpens opstartsfase.

I teknikbygningen forsætter det tekniske arbejdet i maskinrummet, transformerrummet og tavlerummet. Derudover er der blevet sat loft op i kontrolrummet, og i showroom er ventilationsanlægget sat op.

I kølegården forsætter isoleringen af rørene samt belægningsarbejdet under kølegården.

I den forgangene uge er de sidste motorer blevet leveret, således at alle hoved-komponenter nu er leveret.

Trykprøvningen af anlægget er færdigt, og der vil nu blive suget vakuum. Derudover er arbejdet med el-tavlerne er nu færdigt.

Et midlertidigt stillads er blevet sat op rundt om trykholderanlægget og Farum Fjernvarme har godkendt, at der bygges en bygning til trykholderanlægget. Stilladset er sat op indtil det kan lade sig gøre.

Kølegården er færdig monteret.

Billeder fra denne uges byggeplads:

Uge 51

Varmepumpen er nu i drift

Vi kan med stor glæde meddele, at vores varmepumpe, helt som planlagt, blev sat i drift den 15. december.

En stor ros skal lyde til byggeteamet, som trods forskellige udfordringer og herunder Covid-19, har formået at holde tidsplanen.

Færdiggørelsen og indregulering

Færdiggørelsen forventes at forløbe planmæssigt frem til anlægget skal afleveres den 22. februar 2021.

Produktionen fra anlægget vil være ustabil i perioden frem til afleveringen og dette grundet indregulering.

Farum Fjernvarme vil opdatere hjemmesiden ved evt. driftsforstyrrelser.

- se de sidst opdaterede billeder her

.

* STATUS 2021 *

.

Februar 2021

Varmepumpen er forsat ved at blive indkørt.

Det har desværre ikke været muligt at påbegynde prøvedriften i februar, da det har været nødvendigt at udskifte nogle af kompressorerne.

På trods af dette er varmeproduktionen i februar blevet mere stabil og større end i januar, og samlet set går det den rigtige vej, bare langsommere end først projekteret.

De indvendige lofter i bygningen er færdige, og der er blevet monteret brandtrappe samt stige til tag.

Bygningen til trykholderanlægget mm. er blevet opført, og glukoseanlægget som bruges til snesmeltning under kølegården er færdig installeret.

 

Brandtrappe samt stige til tag & Kølegården
Loftet i showroom & Trykholerbygning
Trykholderbygning & Varmepumpebygning

Status august - 2021

Billede 1:
Et første kig på adgangsvejen til pumpen fra farremose vej, en fin overgang, der er skybrudssikret.

Billede 2:
Et billede af den ballon, der forhindre kondensvand i at forlade vores grund efter aftale med kommunen. Den er væk når vi åben egen transmissionslinje, så Scandinavian Golf Club kan modtage vores overskudsvand til at vande græsplæner med - sidst i september.

Billede 3:
Viser adgangsvej til vores luft vand kølere, man kan se kondens dryppe, som er stammer fra luften

Billede 4:
hvordan biler vil kunne holde fint ved varmepumpen i fremtiden, men vi er ikke færdige, udsigten bliver pænere når vi genetablerer de grønne arealer. Nogen vil dog savne den lille andedam, der er opstået på byggepladsen.

November 2021

Anlægsarbejdet er nu færdigt og vi har brugt sommeren på at indkøre anlægget.

Varmepumpen kører kontinuerligt efter varmebehovet.

Den aktuelle opgave er, at finjusterer driften i forhold til det øvrige varmesystem.
Vores driftsmestre er under oplæring, således at vil inden længe overtager driften.

Til vinter skal der udføres ”ydelsestest” til eftervisning af varmepumpens kapacitet
og effektivitet.

Nedenfor ses et dronebillede af Farum Fjernvarmes varmepumpe i Vassingerød Energipark. 


Rev. 4. november 2021 / JME

December 2021

Status på varmepumpen på Vassingerød Energipark

Farum Fjernvarme overtog varmepumpen fra totalentreprenøren den 5. oktober 2021.

Vi har høstet de første erfaringer med driften og anlægget overvåges nu af Farum Fjernvarmes teknikere med hjælp af ekstern assistance.

I løbet af efteråret har fokus været på, at 'indkalibrere' styresystemet. Dette har vi gjort nogle gode erfaringer med ifm. drift i koldt vejr.

Hen over vinteren skal vi foretage test af anlægget ved koldt vejr. Denne test vil afdække anlægges operationelle egenskaber i højlast, og dermed den ydelse vi kan forvente at få i højsæsonen.

Efter overtagelsen har vi registeret visse fejl og mangler på totalentreprisen, hvilket skyldes årsager hos entreprenøren. Med baggrund i dette, har det taget længere tid at udbedre fejlene, hvilket vi ikke kan lide. Vi skubber derfor kraftigt på, af hensyn til at levere den grønne varme.

Opsamling af kondensvand

Som en glædelig nyhed, kan vi nu også informere om, at vi opsamler vores kondensat – vand der dannes gennem vores luft- / vandanlæg.

Vi har bygget en privat vandledning og efter aftale med golfklubben ’The Scandinavian’ føres vandet nu hen til en lille sø på golf-området, så det kan bruges til vanding og vedligehold af deres grønne plæner.  

Rev. 14. december 2021 / JME

.

.

* STATUS 2022 *

Varmepumpen i ’Vassingerød Energipark’ er klar til delvis genopstart 

Efter nedlukning af varmepumpen, hen over jul og nytår, er der nu foretaget en teknisk gennemgang af anlægget med deltagelse af vores entreprenør, leverandør og rådgiver.

Fejlramte komponenter er udskiftet og samtlige ammoniakdetektorer er gennemgået og testet.

Anlægget er desuden kontrolleret af 3. parts kontrol, Bruuns Inspektion A/S.

Vi er med dette klar til en kontrolleret og delvis opstart af anlægget i dag, mandag den 17. januar, og dette under overvågning af kompetente teknikere.  

Vi ser med dette frem til, igen at kunne levere grøn fjernvarme.

Rev. 17. januar 2022 / JME

Status på varmepumpen pr. 13. april 2022

Varmepumpen kører pt. med 1 linje bestående af to skruekompressorer og 2 stempler,
og der produceres pt. stabilt via denne linje, som vil køre hen over påsken.

Efter påske vil endnu en skruekompressor blive opstartet.

Produktionen fra varmepumpen er pt. ca. 7-8 MWh med T= 80 grader.

Fejl på kedler grundet strømudfald
Vi har desværre haft flere udfald på vores kedler, som skyldes kommunikationsfejl grundet
flere små kortvarige strømudfald.

Vi søger pt. at ændre ADSL-forbindelser,  samt at få en dialog med Radius om bedre
information, da udfaldene er medvirkende til at skabe forstyrrelser i driften.

Pt. er driften stabilt og vi håber påskefreden ikke bliver forstyrret med flere hændelser.

19. april 2022 / JME

Status på varmepumpen pr. 28. april 2022

Varmepumpen har i dag, fra tidlig morgen, kørt med begge linjer (spidsbelastning).

Pumpen producerede over 12 MWh med over 80 grader og dette uden utilsigtede hændelser.

27. april 2002 / JME