* STATUS 2022 *

Status 19. oktober 2022

I forbindelse med vejrskiftet og de faldende nat-temperature, har vi fået mulighed for, at starte endnu en kompressor op.

Varmepumpen producerer dermed ca. 12 MW.

19. oktober 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 30. september 2022

Varmepumpen er fra i dag sat i drift med 1 linje.

Der har desværre været driftsforstyrrelse i nat, hvor varmepumpen og kedeldriften lukkede ned i nogle timer. Årsagen var brud i distributionsnettet som medførte både varme- og vand tab i kredsen.

Der er taget hånd om problemet og driften kører stabilt på varmepumpen.

Øjebliksbilledet fra varmepumpen viser en fremløbstemperatur på pt. 78,5 grader og der produceres pt. 8,3 MW.

30. september 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 16. september 2022

Varmepumpen har fra den 7. september '22 kørt på line A2, som består af B2- B3-B5 og B6.

Der er produceret op til 6 - 7 MWh og vi følger det stigende forbrug i byen.

Al produktion er foregået på varmepumpen.

22. september 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 26. august 2022

Siden den sidste opdatering har varmepumpen driftet med en skruekompressor. Der har været få kortvarige afbrydelser og dette blandt andet grundet høj returtemperatur.

29. august 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 1. august 2022

Vi har kørt med skruekompressor B1 i yderligere 1 uge. Belastningen af denne har været på ca. 70 %.

4. august 2022 / JME
_ _ _ _ 

Status 22. juli 2022

Varmepumpe med skruekompressor B1 har kørt siden den 5. juli, dog med to stop henholdsvis den 5. juli (planlagt nedlukning) samt den 10. juli, hvor der var en utæt pakdåse. Begge stop var kortvarige.

Vi kører pt. på sommerdrift, hvorfor vi ved et par enkelte lejligheder har måtte starte kedlerne kort op, og dette for at få hævet fremløbstemperaturen en kende.

28. juli 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 4. juli 2022

Varmepumpen har kørt rimelig stabilt henover den sidste uge og weekend. På grund af lavt forbrug er der kun produceret varme med 1 skrue. Der er produceres med ca. 67-grader.

Den manglende olie er modtaget og linje A1 er derfor gjort klar til drift.

Opstart og prøvekørsel med linje A1 er planlagt til den 5. juli 2022. 

11. juli 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 16. juni 2022

Varmepumpen har kørt under overvågning siden 3. juni 2022, og dette med få afbrydelser undervejs blandt andet grundet udskiftning af en sensor.

Vi er pt. lidt udfordret grundet et lavt produktionsbehov og en returtemperatur som stiger og dermed  fører til driftstop.

Internt arbejder vi ihærdigt på at regulere/optimere varmeforsyningen i nettet,  for at holde en så lav returtemperatur som muligt.

Proces Engineering har sendt deres rapport med forslag til ekstra bæringer på 1 linje. Det er pt i gang med at blive planlagt og iværksat.

Vi håber med dette, at kunne løse vibrationsproblemerne og at vi dermed kan gennemføre forstærkning på begge linjer derefter.

I løbet af uge 26 og 31 vil stållejerne i en af motorerne blive udskiftning til keramiske lejere. Herefter forventer vi, at de resterende 2 motorer får udskiftet deres lejer. 

Alt i alt er der god fremdrift på de afhjælpninger som pt. er planlagt

20. juni 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 1. juni 2022

Grundet mekaniske udfordringer kører varmepumpen pt. kun med 1 skrue (B1). Dette forventer vi vil fortsætte i ca. en uge endnu.

Nedeperiode prioriteres på at servicere anlægget samt på udskiftning af nogle enkelte dele.

2. juni 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 23. maj 2022

Varmepumpen producerer stadig stabilt og stort set uden supplering med gas- og olieproduktion på kedlerne.

Vi er nu inde i de varme måneder, hvorfor forbruget i byen er faldende. Produktionsbehovet dækkes derfor stort set af varmepumpens 1 linje.

Vi er i gang med at tilrettelægge sommerdriften, så begge linjer kan motioneres ved at køre skiftevis indtil vintersæsonen starter.

Samtidigt er vi i gang med at tilrettelægge de sidste afhjælpninger og forbedringer både under en fortsat drift og ved kontrolleret lukninger.

Ingeniørrapporten omkring fastspændinger afventes stadig.

24. maj 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 12. maj 2022

Varmepumpen har kørt stabilt op til bededagsfredagen. Vi kører med linje A2 og har måtte frakoble den ekstra skrue. Årsagen er et lavere forbrug i nettet, da vi nu er inde i varmesæsonen.

Der er afholdt besigtigelse med ingeniør om vibrationerne og han vurdere at der mangler tilstrækkelig  fastgørelse af rørføringer.

Der er nu aftalt, at ingeniøren sender et oplæg til ekstra fastspændinger, af en enkelt skrue, og dette for at teste virkningen førend vi fortsætter.

12. maj 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 4. maj 2022

Varmepumpen har kørt stabilt i uge 17, hvor den indtil fredag havde producere mellem 9-12Mwh.

Fredag nat gik varmepumpens imidlertid ned grundet lav oliestand på B5. Opstart med linje A1 skabte tillige lav oliestand på B8.

Der har i denne forbindelse ikke været tale om en olielækage.

Varmepumpe blev herefter opstartet med B1/B2 og kørte fint hen over weekenden - til og med mandag.

Årsagslokalisering
Entreprenøren har iværksat en årsagslokalisering af oliefordeling og retursystem, og der er i mellemtiden fyldt olie op manuelt, og dette for at starte linje A2.

Linie A2 blev opstartet torsdag morgen den 5. maj og vil natten til fredag blive suppleret med B1 hen over weekenden.

For at sikre driften vil varmepumpen være bemandet hen over weekenden.

Vibrationer
Den 4. maj 2022 blev der holdt møde med 'Proces Engineering' og dette vedr. vibrationer.

Området med lav frekvenser er afdækket, hvilket kan være medvirkende årsager til vibrationerne.
En øget fastlåsning ved forstærkning af rørforbindelsen er forslået.

En besigtigelse på stedet er aftalt for at fastslå endelig tilrettelæggelse af fastlåsning.

5. maj 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 28. april 2022

Varmepumpen har i dag, fra tidlig morgen, kørt med begge linjer (spidsbelastning).

Pumpen producerede over 12 MWh med over 80 grader og dette uden utilsigtede hændelser.

28. april 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 22. april 2022

Varmepumpen kører nu med linje A2 og temperaturen er langsomt hævet til ca. 82 grader.

I løbet af næste uge skifter vi igen til linje A1 for derefter at teste opstart af begge linjer samtidigt.

22. april 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 13. april 2022

Varmepumpen kører pt. med 1 linje bestående af to skruekompressorer og 2 stempler,
og der produceres pt. stabilt via denne linje, som vil køre hen over påsken.

Efter påske vil endnu en skruekompressor blive opstartet.

Produktionen fra varmepumpen er pt. ca. 7-8 MWh med T= 80 grader.

Fejl på kedler grundet strømudfald
Vi har desværre haft flere udfald på vores kedler, som skyldes kommunikationsfejl grundet
flere små kortvarige strømudfald.

Vi søger pt. at ændre ADSL-forbindelser,  samt at få en dialog med Radius om bedre
information, da udfaldene er medvirkende til at skabe forstyrrelser i driften.

Pt. er driften stabilt og vi håber påskefreden ikke bliver forstyrret med flere hændelser.

19. april 2022 / JME

_ _ _ _ 

Status 17. januar 2022

Varmepumpen i ’Vassingerød Energipark’ er klar til delvis genopstart 

Efter nedlukning af varmepumpen, hen over jul og nytår, er der nu foretaget en teknisk gennemgang af anlægget med deltagelse af vores entreprenør, leverandør og rådgiver.

Fejlramte komponenter er udskiftet og samtlige ammoniakdetektorer er gennemgået og testet.

Anlægget er desuden kontrolleret af 3. parts kontrol, Bruuns Inspektion A/S.

Vi er med dette klar til en kontrolleret og delvis opstart af anlægget i dag, mandag den 17. januar, og dette under overvågning af kompetente teknikere.  

Vi ser med dette frem til, igen at kunne levere grøn fjernvarme.

Rev. 17. januar 2022 / JME