Farum Fjernvarme er overtaget af I/S Vestforbrænding

8. juli 2024

Farum Fjernvarme er overtaget af I/S Vestforbrænding, hvorfor alle henvendelser skal rettes dertil.

Vestforbrænding kan kontaktes på:

Telefon         
7025 7060

Åbningstid
Mandag – torsdag fra kl. 7:00 – 15:30

Fredag fra kl. 7:00 – 15:00

Mail
Kundeservice@vestfor.dk

Hjemmeside
Vestfor.dk

- - - -

E-Forsyning er flyttet til Vestforbrændings hjemmeside

I forbindelse med Vestforbrændings overtagelse af Farum Fjernvarme er E-Forsyning flyttet over på Vestforbrændings hjemmeside, hvor du fortsat kan se dine forbrugsinformationer og dokumenter som tidligere

Du tilgår E-Forsyning hos Vestforbrænding via dette link E-Forsyning

* * *  OBS * * * 

Når du klikker på linket skal du 

  • Klik på billedet 'Fjernvarmekunde' midt på siden. 
  • Vælge 'Skift Forsyning' øverst til højre i billedet
  • Indtast og vælg nu 'Farum Fjernvarme' 
  • Herefter lander du på din vanlige E-Forsyning

11. juni 2024 / JME

 

- - -

Velkomstbrev fra Vestforbrænding

Farum Fjernvarme bliver en del af Vestforbrænding  

  

Velkommen som fjernvarmekunde hos Vestforbrænding. 

 

Den 23. april 2024 godkendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammenlægningen af Farum Fjernvarme og Vestforbrænding, og derfor er dit kundeforhold flyttet til Vestforbrænding. Overtagelsen er sket efter, at repræsentantskabet i Farum Fjernvarme på et ekstraordinært årsmøde i december 2023 besluttede at godkende bestyrelsens indstilling om at blive en del af Vestforbrænding.   

 

Lavere fjernvarmeregning   

Du kan som kunde hos Vestforbrænding se frem til en lavere fjernvarmeregning, end du har været vant til. Din nye fjernvarmepris gælder med tilbagevirkende kraft fra d. 1. januar 2024. Det, du har betalt for meget for din fjernvarme, vil blive modregnet på dine kommende betalinger.  

 

Hos os består din fjernvarmepris af en fast pris og en variabel pris (dit forbrug). For tidligere kunder hos Farum Fjernvarme vil varmeprisen efter d. 1. januar 2024 også indeholde et midlertidigt områdetillæg. Tillægget dækker særlige omkostninger og indtægter fra perioden før overtagelsen 1. januar 2024, og vedrører derfor ikke Vestforbrændings øvrige kunder. Det midlertidige tillæg bliver beregnet, når alle omkostninger og indtægter fra Farum Fjernvarmes lukning er opgjort. Tillægget vil være gældende i op til fem år og kan max udgøre 1500 kr./år, men vi forventer, at dette beløb vil være lavere. Priseksemplet gælder for et parcelhus på 130 kvm med et forbrug på 18,1 MWh.   

 

Vi kontakter dig på et senere tidspunkt med information om dine fremtidige aconto-regninger, PBS-betalinger, årsopgørelse mm. 

 

Fjernvarmeprisen ændres 1. september  

Du skal være opmærksom på, at Vestforbrænding desværre er nødt til at hæve prisen på fjernvarme for alle fjernvarmekunder gældende fra 1. september 2024. Vestforbrænding er som fjernvarmeselskab underlagt hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at omkostninger til produktion og distribution af fjernvarme skal balancere med indtægter fra fjernvarmekunderne.  

 

Prisstigningen skyldes den seneste tids generelle rente- og prisstigninger, der har medført stigende omkostninger. Samtidig med de stigende omkostninger er Vestforbrændings indtægter fra elproduktionen faldet, som følge af lavere elpriser. Indtægten har hidtil været med til at udligne de stigende priser, og har gjort det muligt at holde fjernvarmeprisen meget lav i de seneste år.  Du finder de nye priser og gebyrer for fjernvarme på vestfor.dk.  Vestforbrænding er fortsat blandt de billigste leverandører af fjernvarme.  

 

Prisreduktionen efter prisstigningerne vil blive ca. 50% i forhold til Farum Fjernvarmes pris i 2023. Dermed kan Farum Fjernvarmes tidligere kunder se frem til en væsentlig prisgevinst. 

 

E-Forsyning. 

På E-Forsyning kan du fortsat se informationer om dit forbrug m.v. Du kan komme til E-Forsyning via vores selvbetjening på vestfor.dk. Inde på E-Forsyning skal du vælge menuen ”Fjernvarmekunde”. På nuværende tidspunkt skal du derefter vælge menuen ”Skift Forsyning” og så værket ”Farum Fjernvarme”. 

 

Problemer med leveringen af fjernvarme?  

På vores vestfor.dk kan du altid se aktuel information om eventuelle driftsproblemer. Du kan også tilmelde dig vores sms-service, så du automatisk får besked ved driftsforstyrrelser. 

 

Behandling af personoplysninger   

Vi skal gøre dig opmærksom på, at dine generelle kundeoplysninger bliver overført til Vestforbrænding I/S. Dette omfatter oplysninger i form af navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, kunde- og målernummer.  

 

Overførslen sker, så vi fortsat kan afholde vores forpligtelser, som led i kundeservice og levering af fjernvarme. Vestforbrænding bliver dermed ny dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.   Du kan læse mere om Vestforbrændings behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik på vestfor.dk. Du kan også på vestfor.dk læse mere om, hvordan Vestforbrænding passer på dine personoplysninger samt hente blanketter for anmodninger om indsigt, sletning og berigtigelse.   

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du skrive til os på GDPR@vestfor.dk.   

 

Bestemmelser for fjernvarmelevering  

De Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Farum Fjernvarme gælder for dig frem til og med d. 31. december 2024 og kan findes på vestfor.dk sammen med Vestforbrændings gældende leveringsbestemmelser. 

 

Fra d. 1. januar 2025 gælder Vestforbrændings Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for dig. Vestforbrændings tekniske bestemmelser er inddelt i forskellige tryk og temperaturzoner. Farumområdet vil d. 1. januar 2025 indgå i zone 2A. Den til enhver tid gældende zoneinddeling fremgår af Vestforbrændings GIS platform, der findes på vores hjemmeside sammen med leveringsbestemmelserne.   

 

Mere fjernvarme på vej   

Vi forventer, at vi kommer til at tilbyde fjernvarme til flere husstande i Farum i de kommende år. I nogle områder har Furesø Kommune allerede godkendt projektforslag, mens der i andre områder arbejdes på at få projektforslag klar. Vi giver de berørte husstande besked, når vi kender tidsplanerne.  

 

Har du spørgsmål?  

Vores kundeservice er altid klar på at svare på din henvendelse om fjernvarme.  

Du kan ringe til kundeservice på 70 25 70 60 mandag-torsdag kl. 7-15.30 og fredag kl. 7-15, eller du kan skrive til os på kundeservice@vestfor.dk.   

   

Venlig hilsen  
Vestforbrænding 

//