Nyheder

Status på varmepumpeprojektet uge 27

I den forgangene uge er bygningens ydervægge blevet færdige, og anden sal er kommet på. I kølegården er stålstativet som skal holde luftkølerne beg…

Status på varmepumpeprojekt uge 26

I den forgangene uge er betonelementerne til teknikbygningen begyndt at blive opstillet, og fundamentet i kølegården er færdigt. Gravearbejdet for…

Varmepumpeprojekt uge 25

Status på varmepumpe projekt opdatering af 15 juni I den forgangene uge er gulvet i teknikbygningen støbt færdigt, og fundamentet i kølegården er næst…

Status på varmepumpeprojekt

Status på varmepumpeprojekt I den forgangene uge er støbningen af gulvet i teknikbygningen påbegyndt, de nye fjernvarmerør er gravet ned og lagt ind…

Opfordring til tjek af vandmåler grundet højt tryk

Opfordring til tjek af vandmåler grundet højt tryk Farum Fjernvarme har i øjeblikket udfordringer med indtrængning af råvand i fjernvarmesystemet, hvi…

Varmepumpestatus

Varmepumpe - status Opførelsen af 16 MW varmepumpe og teknikbygning er godt i gang. - se mere nedenfor   Rev. 18052020

Droneflyvning over Farum

Information fra Farum Fjernvarme   Droneflyvning over Farum Farum Fjernvarme får i aften foretaget en termografisk fotografering af hele fjernvarmenet…

Udskydelse af årsmøde 2019 - Annonce

Udskydelse af årsmøde 2019 Farum Fjernvarme har i dag den 25. marts 2019 med annonce i Furesø Avis og Frederiksborg Amts Avis varslet udskydelse af år…

Udskydelse af årsmøde 2019 - SMS

Information fra Farum Fjernvarme SMS-udsendelse Udskydelse af Årsmøde 2019 Farum Fjernvarme A.M.B.A har på baggrund af Corona-situationen og myndighed…