Bestyrelse / ledelse

Bestyrelsen består af 11 medlemmer og 3 suppleanter.

Medlemmerne er udpeget ved gruppe 1 og 2 med hver især vælger 4 medlemmer og gruppe 5 med 1 medlem, samt i alt 3 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år.

Farum Fjernvarme afholdte et konstituerende bestyrelsesmøde den 5. maj 2022.
Den nye bestyrelse er sammensat som beskrevet nedenfor.

Bestyrelsens sammensætning

Formand
Henrik Haugaard Pedersen, Birkhøjterrasserne 428 D    (Grp. 2)

Næstformand
Preben Lanng, Nordtoftevej 11                  (Grp. 1)

Øvrige medlemmer 
Mette Andersen, Kjærbovænge 66              (Grp. 1)
Bernhard Kørbits, Vinkelvej 1B                    (Grp. 1)
Sven Krarup Nielsen, Maglehøj 34              (Grp. 1)
Kirsten Nielsen, Akaciepark 43                    (Grp. 2)
Torben Jørgensen, Akaciepark 40                (Grp. 2)
Thomas Jensen, Bybækterrasserne 143F   (Grp. 2)
Steen Fosvig, Gammelgårdsvej 61               (Grp. 3)
Flemming Oppfeldt, Farum Hovedgade        (Grp. 4)
Hasan Yilmaz                                                (Grp. 5)

Suppleanter 
Paul Thomsen, Bavnebjærgspark 4            (Grp. 1)
Preben Bjørn                                                 (Grp. 2)
Vita Gunborg, Farum Hovedgade 44          (Grp. 4)
Jesper Dyhrberg, Furesø Kommune           (Grp. 5)

Rev. 12. juli 2024 / JME

//