Repræsentantskab

Repræsentantskabet skal jf. Farum Fjernvarmes vedtægterne bestå af 51 medlemmer.

Ved valget i 2023 blev der imidlertid kun valgt ét medlem ind i gruppe 3 og to medlemmer ind i gruppe 4. Repræsentantskabet pt. dermed kun af 47 medlemmer 


Gruppe 1 - 'Privat andelshaver og ejerboliger,'
20 medlemmer / 4 medlemmer i bestyrelsen.

Gruppe 2 - 'Almene boligforeninger'
20 medlemmer / 4 medlemmer i bestyrelsen.

Gruppe 3 - 'Privat udlejningsselskab'
3 medlemmer / 1 medlem i bestyrelsen

Gruppe 4 - 'Andre erhvervsvirksomheder (end private udlejningsselskaber)'.
4 medlemmer / 1 medlem i bestyrelsen

Gruppe 5 - 'Kommunale ejendomme' (Furesø Kommune)
4 medlemmer / 1 medlem i bestyrelsen

Repræsentantskabsvalg

Gruppe 1, 3 og 4 gælder
Afvikler valg hvert andet år, i ulige år.

Valget i 2025 er suspenderet jf. beslutning på årsmødet i april 2024.

Gruppe 2
Valg gennemføres i overensstemmelse med de almindelige boligselskabers regler.

Gruppe 5
Valg gennemføres ifm. kommunalvalg.


                 *   *   *   * 

Repræsentantskabet repræsenterer forbrugerne på årsmødet.

Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme på årsmødet
og andelshavere har taleret.

                 *   *   *   * 

Repræsentantskabets medlemmer:

Gruppe 1 - Private andelshavere og ejerboliger

1. Mette Andersen (formand)
     Kjærbovænge 66

2. Sven Krarup Nielsen
     Maglehøj 34

3. Elisabeth V. Carstensen
     Maglehøj 94

4. Tom Borch Jacobsen
     Bybækpark 38

5. Christian Tarrild
     Munkehøjvænge 2

6. Bent Bjørn Hansen
     Enebovænge 29

7. Max Watson
     Gartnervænget 15

8. Eva Brunk
     Ellegårdspark 7

9. Michael Colding-Jørgensen
     Kielshøj 47

10. Niels Troels-Smith
      Bavnebjærgspark 65

11. Berit Jørgensen
      Lyngholmpark 4

12. Bernhard Kørbits
      Vinkelvej 1B

13. Søren Danning
      Ellegårdspark 56

14. Jan Lund Sørensen
      Hvilebækvænge 82

15. Per Mossin Langgaard
      Ryttergårdsvej 30, 307

16. Preben Lanng
      Nordtoftevej 11

17. Thomas Wagner
      Enebovænge 33

18. Hans Peter Jørgensen
      Bybækpark 16

19. Erik H. Tøt
      Hvilebækvænge 80

20. Paul Thomsen
      Bavnebjærgspark 4


 Suppleanter 

1. Carsten Ildor 
2. Lars Wilms
3. Karin Nygaard
4. Lars-Christian Nielsen
5. Bjarne Juul-Kristensen

 Rev. 29. november 2023 / JME

                 * * * * 

Gruppe 2 - Almene boliger

 1. Kirsten Nielsen (Formand / bestyrelsesmedlem)
  Akaciepark 43

 2. Jakob Nielsen (Næstformand)
  Bybækterrasserne 161 B

 3. Thomas Jensen
  Bybækterrasserne 143 F 

 4. Annelise Refshauge (2. suppleant til bestyrelsen)
  Gammelgårdsvej 30, 2. tv

 5. Anette Ågård Nielsen
  Ryttergårdsvej 68, 2.tv

 6. Henrik Haugaard Pedersen
  Birkhøjterrasserne 428 D

 7. Preben Bjørn (1. suppleant til bestyrelsen)
  Fuglsangpark 145

 8. Nina Olsen
  Vejgårdspark 93

 9. Ib Larsen 
  Farum Hovedgade 45 A

 10. Hans Lausten
  Paltholmterrasserne 38, 2 R

 11. Frank Stefensen
  Hesselbækpark 30

 12. Morten Sandfeld
  Paltholmterrasserne 38, 2 S

 13. Erik Moesby Nordstrøm
  Paltholmterrasserne 80 F

 14. Torben Jørgensen (Bestyrelsesmedlem)
  Akaciepark 40

 15. Flemming Hjorth
  Fuglsangpark 135

 16. Kirsten Nielsen         
  Paltholmterrasserne 34 F

 17. Christian Fink-Jensen 
  Hesselbækpark 53

 18. Claus Jørgensen
  Farum Hovedgade 43 A, 1

 19. Johann Hedelund Jørgensen
  Gammelgårdsvej 42, 1. th.

 20. Asger Roth               
  Nygårdterrasserne 296A

  Suppleanter
 • Berit Sandfeldt
  Paltholmterrasserne 38, 2 S


Sekretær

 • Annette Bjarnum

 

Rev. 19. april 2024 / JME

               * * * * 

Gruppe 3 - Private udlejningsselskaber

 • Formand, Steen Fosvig, Advokatfirmaet Fosvig, Gammelgårdsvej 61

Rev. 1. maj 2023 / JME

               * * * * 

Gruppe 4 - Andre erhvervsvirksomheder
end private udlejningsselskaber

 • Formand, Flemming Oppfeldt, Alverdens Vine ApS, Farum Hovedgade 36
 • Næstformand Vita Gunborg, Luni Revison, Farum Hovedgade 44

Rev. 2. maj 2023 / JME

               * * * * 

Gruppe 5

 1. Hasan Yilmaz 
 2. Jesper Dyhrberg (Suppleant) 
 3. Lars Carstensen
 4. Ole Kristensen

Rev. 11. februar 2022 / JME
  

//