Ekstraordinært årsmøde 13. december 2023

På det 'ordinære årsmøde' den 27. april 2023 blev det, i forlængelse af et stillet forslag (forslag 24) besluttet, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag for en fusion mellem Farum Fjernvarme og Vestforbrænding.

Det blev yderligere besluttet, at beslutningsgrundlaget skulle forelægges repræsentantskabet med henblik på, at beslutningen kan have effekt fra 1. januar 2024 (referat fra årsmødet kan læses >>her<<)

Farum Fjernvarme afholder med udgangspunkt i dette 'ekstraordinært årsmøde'

Onsdag den 13. december
kl. 19:00 - 22:00

Kollekolle Konferencehotel,
Frederiksborgvej 105,
3500 Værløse

Forslag til afstemning

Farum Fjernvarmes bestyrelse stiller flg. forslag til afstemning på dagen
- læs forslaget >>her<<

Adgang 

Der er kun adgang for andelshavere med gyldigt adgangskort. 

Læs definitionen på hvad en andelshaver er i >>vedtægternes §3<<

På årsmødet er andelshaverne repræsenteret af de repræsentanter, de enkelte grupper jævnfør pkt. 3.7-3.12 i vedtægterne har valgt.

Hver repræsentant har én stemme på årsmødet og andelshavere har taleret.

Adgangskort

Adgangskort sendes ud pr. mail tirsdag den 12. december 2023.

Der er kun adgang for andelshavere med gyldigt adgangskort.

Tilmelding  

Tilmelding kan kun ske via hjemmesiden og er mulig i flg. periode:

onsdag den 29. november, kl. 10:00 frem til
onsdag den 6. december, kl. 14:00

Der er lukket for tilmelding til årsmødet.

Forplejning

Farum Fjernvarme byder, ved mødestart, på en enkelt genstand pr. mødedeltager
(vin, øl, sodavand) 

Indvarsel af ext. ord Årsmøde

'Årsmøde 2023 - ekstraordinært' indvarsles jf. vedtægternes § 4.3 med mindst 14 dages - og maksimalt 30 dages varsel, og dette

  • via hjemmesiden,
  • annoncer i Furesø Avis og Allerød Nyt,
  • via sms til de forbrugere som har tilmeldt sig dette samt
  • via e-Boks til de forbrugere som har tilmeldt sig dette.

Indvarsling sker på følgende vis:

Hjemmeside 28. november 2023
e-Boks 28. november 2023
SMS 29. november 2023
Annonce  29. november 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret den 28. november 2023 / JME

Referat / Præsentation

Referat samt præsentation fra det ext. ord. årsmøde onsdag den 13. december 2023

//