Farum Fjernvarme afholder ordinært årsmøde:

Torsdag den 25. april 2024
Kl
. 19:00

Kollekolle Konferencehotel,
Frederiksborgvej 105,
3500 Værløse

ADGANG 

Der er kun adgang for andelshavere med gyldigt adgangskort.

Registreringen åbner kl. 18:15

FORPLEJNING

Der serveres én genstand (øl, vin eller vand) i baren før mødestart.

INDVARSLING

'Årsmøde 2024' indvarsles jf. vedtægternes §4.3 med mindst 14 dages - og maksimalt 30 dages varsel, og dette via hjemmesiden, annonce i Furesø Avis og Allerød Nyt via sms og 'Forbrugernyt'.

TILMELDING

Andelshavere, som ønsker adgang til årsmødet, skal tilmelde sig elektronisk via hjemmesiden. 

Tilmelding kan ske via nedenstående link i flg. periode:

Onsdag den 3. april, kl. 10:00 -
Torsdag den 18. april kl. 12:00.

Adgangskort fremsendes elektronisk få dage før Årsmødet og skal fremvises på dagen.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

ÅRSRAPPORT

Årsrapporten for 2023 vil være tilgængelig på hjemmesiden kort før Årsmødet afholdes.

FORSLAG TIL BEHANDLING

Forslag til behandling på årsmødet skal, jf. vedtægternes § 4.11, være bestyrelsen i hænde mindst 10 dage før årsmødet afholdes.

Deadline for indsendte forslag er mandag den 15. april 2024.

Indkomne forslag vil blive uploadet kort efter deadline. 

2. april 2024 / JME

Indkomne forslag fra andelshaverne til 'Årsmøde 2024'

Forslagsstiller motiverer kort sit forslag på årsmødet (maks. 5. min.)

Alle indkomne forslag er indkommet rettidigt og jv. vedtægternes § 4.11.

 

Forslag nr. 1 - Farum Fjernvarmes bestyrelse

Andelshaver Bent Bjørn Hansen har trukket sit oprindelige forslag.

Bent Bjørn Hansen har i stedet fremsat et resolutionsforslag til bestyrelsens forslag, hvilket fremgår af dokumentet / 'Forslag 1' ovenfor.

Resolutionsforslaget vil blive behandlet på årsmødet sammen med bestyrelsens forslag.  

Rev. 19. april 2024 / JME

//