Farum Fjernvarme afholder årsmøde

torsdag den 27. april 2023
Kl
. 17:30 - 21:00  

Kollekolle Konferencehotel,
Frederiksborgvej 105,
3500 Værløse

* OBS *
Årsmødet er udvidet med en time grundet behandling af ekstraordinært
mange indkomne forslag.

ADGANG 

Der er kun adgang for andelshavere med gyldigt adgangskort.

Registreringen åbner kl. 17:00

FORPLEJNING

17:00 - 17:30   
Sandwich samt én genstand (øl, vin, vand) - dette sker i forbindelse med registreringen 

19:30
Pause inkl. kaffe, the og kage  

TILMELDING - Der er lukket for tilmelding

'Årsmøde 2023' indvarsles jf. vedtægternes § 4.3 med mindst 14 dages - og maksimalt 30 dages varsel, og dette via hjemmesiden, annoncer i Furesø Avis og Allerød Nyt, via sms og 'Forbrugernyt'.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget, herunder bestyrelsens honorar.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

ÅRSRAPPORT

Årsrapporten for 2022 findes her >>'Økonomi / Årsregnskaber'<<.

FORSLAG TIL BEHANDLING

Forslag til behandling på årsmødet skal, jf. § 4.11 i vedtægterne, være bestyrelsen i
hænde mindst 10 dage før årsmødet afholdes.

Deadline var mandag den 17. april 2023.

Indkomne forslag vil blive uploadet fredag den 21. april 2023. 

Rev. 21. april 2023 / JME

Indkomne forslag fra andelshaverne til til 'Årsmøde 2023'

Forslagsstiller motiverer kort sit forslag på årsmødet (maks. 5. min.)

Alle indkomne forslag er indkommet rettidigt og jv. vedtægternes § 4.11.

1A, 1B, 1C - Forslagsstiller - Farum Fjernvarme

2 - Forslagsstiller - Claus Lehmann Lessél

3 - Forslagsstiller Jens Søgaard-Hansen

4 - Forslagsstiller Poul-Ernst Meier

5 - Forslagsstiller Poul-Ernst Meier

6 - Forslagsstiller Poul-Ernst Meier

7 - Forslagsstiller Stig Olsen

8 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 8 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

9 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 9 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

10 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 10 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

11 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 11 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

12 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 12 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

13 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 13 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

14 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 14 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

15 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 15 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

16 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 16 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

17 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 17 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

18 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 18 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

19 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 19 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

20 - Forslagsstiller Kent Østergaard

* FORSLAG NR. 20 ER TRUKKET *
(forslagsstiller har valgt at trække sit forslag den 24. april 2023)

21 - Forslagsstiller Christian Tarrild

22 - Forslagsstiller Christian Tarrild

23 - Forslagsstiller Christian Tarrild

24 - Forslagsstiller Furesø Kommune

25 - Forslagsstiller Furesø Kommune

21. april 2023 / JME

//