Driftsforstyrrelser

Information fra Farum Fjernvarme

På grund af reparation på ledningsnettet er vi nødsaget til at lukke for varmeforsyningen mandag den 27.1.2019 mellem  kl. 9.00- 14.00.
Følgende veje vil være berørte:
Tværvej Toftegårdsvej
Vi beklager de gener, dette måtte forvolde.
Med venlig hilsen
Farum Fjernvarme
24. januar 2020