Bestyrelse / ledelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 3 suppleanter.

Medlemmerne er udpeget ved gruppe 1 og 2 med hver især vælger 4 medlemmer og gruppe 5 med 1 medlem, samt i alt 3 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år.

Farum Fjernvarme afholdte et konstituerende bestyrelsesmøde den 5. maj 2022.
Den nye bestyrelse er sammensat som beskrevet nedenfor.

Bestyrelsens sammensætning

Formand
Henrik Haugaard Pedersen, Birkhøjterrasserne 428 D 

Næstformand
Hasan Yilmaz, Ryttervænget 44
Preben Lanng, Nordtoftevej 11

Øvrige medlemmer
Kirsten Nielsen, Akaciepark 43
Bent Bjørn Hansen, Enebovænge 29
Nina Olsen, Vejgårdspark 93
Thomas Jensen, Bybækterrasserne 143F
Mette Andersen, Kjærbovænge 66
Sven Krarup Nielsen, Maglehøj 34 

Suppleanter 
Max Watson, Gartnervænget 15 (grp. 1)
Torben Jørgensen, Akaciepark 40 (grp. 2)
Jesper Dyhrberg, Furesø Kommune (grp. 5)

Farum Fjernvarmes adm. direktør Nighat Kamal deltager altid i
bestyrelses- og forretningsudvalgsmøder.


Rev. 28. juni 2022 / BP